Menü Bezárás

Szervezeti, személyzeti adatok

A közérdekű adatok megismerésére irányuló igény elintézésére jogosult:
Borsodsziráki Közös Önkormányzati Hivatal 3796 Borsodszirák, Fő út 35.
Tel: 48/525-003
e-mail: onkormanyzat@borsodszira.hu
Az információs jogokkal foglalkozó személy neve: Rőczei Nóra Ivett

1. Szervezeti, személyzeti adatok

1.1 Szerv neve, elérhetőségei, ügyfélszolgálat
1.2 Szervezeti struktúra
1.3 Szerv vezetőinek, szervezeti egységek vezetőinek elérhetőségei
1.4 Ügyfélkapcsolati vezető, ügyfélfogadási rend
1.5 Képviselő testület adatai
1.6 Alárendelt, felügyelt szervek megnevezése, feladatai, adatai
1.7 Szerv tulajdonában lévő gazdálkodó szervezetek adatai
1.8 Szerv által alapított közalapítványok
1.9 Szerv által alapított lapok
1.10 Felettes, felügyeleti, törvényességi ellenőrzést gyakorló szervek


1.1 Szerv neve, elérhetőségei, ügyfélszolgálat

Borsodszirák Községi Önkormányzat

Cím:
 3796 Borsodszirák, Fő út 35.
Telefon.: (48) 525-003
Fax: (48) 342-894
E-mail:
onkormanyzat@borsodszirak.hu

Web: www.borsodszirak.hu

Ügyfélszolgálat

Hétfő: 8.00 – 16.00 óráig
Szerda: 8.00 – 17.00 óráig
Péntek: 8.00 – 12.00 óráig

Borsodszirák község Önkormányzat Képviselő-testülete

TAGJAINAK NÉVSORA

Polgármester:                  Tóth Attila
Alpolgármester:

Képviselők:   

Bodnár Béla
Tomolya Tünde
Győrfi Julianna
Kolozs Istvánné
Szabóné Szalóczy Szilvia
Bakaja Csaba

SZOCIÁLIS ÉS ÜGYRENDI BIZOTTSÁG

Tagjai:   Bodnár Béla       elnök  (testületi tag)
Tomolya Tünde                tag         (testületi tag)
Győrfi Julianna tag      (testületi tag)
Kolozs Istvánné tag      (testületi tag)
Szabóné Szalóczy Szilvia tag (testületi tag)

Roma Nemzetiségi Önkormányzat

Mida Károly elnök
Glonczi Károly elnökhelyettes
Hamza Mónika képviselő
Bari Gizella képviselő
Lakatos Mihály képviselő

1.6 Alárendelt, felügyelt szervek megnevezése, feladatai, adatai

Név: Borsodsziráki Közös Önkormányzati Hivatal

Székhely: Borsodszirák, Fő út 35. szám.

Tel.: (48) 525-003
Fax: (48) 342-894
E-mail: onkormanyzat@borsodszirak.hu
Web: www.borsodszirak.hu

Polgármester: Tóth Attila
Alpolgármester:

Jegyző: dr. Fodor Szilvia
Aljegyző: Molnár-Vékony Judit

Ügyfélszolgálat

Hétfő: 8.00 – 16.00 óráig
Szerda: 8.00 – 17.00 óráig
Péntek: 8.00 – 12.00 óráig

Elérhetőségek:

Gazdálkodás: Majorosné Szanyi Marianna majorosne.szanyi.marianna@borsodszirak.hu
Anyakönyv: Tóth Adrienn
Pénzügy, helyi adók: Loboczky Aliz loboczky.aliz@borsodszirak.hu
Szociális ügyek: Vargáné Németh Ildikó: vargane.nemeth.ildiko@borsodszirak.hu
Munkaügy: Korpáné Kiss Ildikó korpane.kiss.ildiko@hegymeg.hu

A Borsodsziráki Közös Önkormányzati Hivatal Kirendeltségei és a
fenntartásában részt vevő önkormányzatok:

Hangács Község Önkormányzata
Székhelye: 3795 Hangács, Szabadság út 21.
Polgármester: Varga István
E-mail: onkormanyzat@hangacs.hu
Web:www.hangacs.hu
Tel/Fax: 46/399-868
Ügyintéző: Pásztorné Bujdosó Katalin, Budainé Tóth Beáta
Hegymeg Község Önkormányzata
Székhelye: 3786 Hegymeg, Petőfi S. u. 18.
Polgármester: Boschánszky Iván László
Ügyintéző: Suszter Emese
Tel: 46/525-003, 48/349-002
E-mail: onkormanyzat@hegymeg.hu
Web: www.hegymeg.hu
Irota Község Önkormányzata
Székhelye: 3786 Irota, Petőfi Sándor út 66.
Polgármester: Miklós László
E-mail: onkormanyzat@irota.hu
Web:www.irota.hu
Ügyintéző: Bakó Jánosné
Lak Község Önkormányzata
Székhelye: 3786 Lak, Kossuth Lajos út 18.
Polgármester: Garai Bertalan
E-mail: onkormanyzat@lak.hu Web: www.lak.hu
Tel:48/349-046 Fax:48/349-254
Ügyintézők: Trestyánszki Pálné, Rutkó Andrásné
Nyomár Község Önkormányzata
Székhelye: 3795 Nyomár, Szabadság út 45.
Polgármester: Takács László
E-mail: onkormanyzat@nyomar.hu
Tel/Fax:46/399-241
Web: www.nyomar.hu
Ügyintéző: Tóth Adrienn
Tomor Község Önkormányzata
Székhelye: 3787 Tomor, Kossuth út 75.
Polgármester Szilvai Szabolcs
E-mail: onkormanyzat@tomor.hu
Ügyintéző: Csihonyné Tóth Anita,
Budainé Tóth Beáta

Borsodsziráki Bartók Béla Általános Iskola

Cím: 3796 Borsodszirák Fő u.14.
Igazgató: Bakaja Csaba
Tel: 48/341-005
E-mail:bbbaltisk@gmail.com


Borsodsziráki Bartók Béla Általános Művelődési Központ

Név Borsodsziráki Bartók Béla Általános Művelődési Központ
Cím: 3796 Borsodszirák, Fő út 14.
Intézményvezető:Gondosné Bányai Ágnes
Intézményvezető-helyettes: Illés Szabolcsné
Telefon: 0648/342-906

Intézményegységek

Bartók Béla ÁMK Művelődési Ház
Bartók Béla ÁMK Községi Könyvtára
Bartók Béla ÁMK Óvodája

Bartók Béla ÁMK Bölcsődéje


A Bartók Béla Általános Művelődési Központ Intézményegysége

Név: Bartók Béla ÁMK Óvodája

Cím: 3796 Borsodszirák Fő u. 47.

Intézményvezető: Gondosné Bányai Ágnes

Telefon: 0648/342-906


Bóbita Bölcsőde

Név: Bóbita Bölcsőde
Cím: 3796 Borsodszirák, Fő út 47/A.

Szakmai vezető: Gondosné Bányai Ágnes
Telefonszám: +3648/571996


Egészségügyi Központ

Háziorvosi Szolgálat
Cím: 3796 Borsodszirák Fő út 45.
Tel: 48/342-903
Háziorvos: Dr. Kovács Nikoletta
Helyettes orvosok: dr. Papp Kálmán Dénes és dr. Fridel Mária
Rendelési idő:
Hétfő: 08.00-11.00
Kedd: 08.00-11.00
Szerda: 13.00-16.00
Csütörtök: 08.00-11.00
Péntek: 08.00-11.00

Rendelkezésre állási idő:

hétfő-csütörtök 7.30-16.00-ig
Péntek 7.30-13.30

Vércukor vizsgálat Kedd és csütörtök 8 órától (előjegyzés alapján)
Vizeletvizsgálat, kötözés injekciózás naponta 8 órától

Védőnői Szolgálat
Cím: 3796 Borsodszirák Fő út 45.
Tel: 48/425-817
Védőnő: Kiss Eszter
Tanácsadás ideje:
Szerda 10.00-12.00 ig
Rendelkezésre állási idő az oktatási intézményben:
hétfőn 9.00-12.00ig


Szociális Ellátás

Borsodsziráki Család- és Gyermekjóléti Szolgálat
Székhelye:3796 Borsodszirák, Bartók Béla út 48.
Szakmai vezető: Eperjesiné Tomolya Tünde családsegítő
Telefonos elérhetősége: 06-48/342-904
Elektronikus levélcímcsaladsegito70@freemail.hu
A Szolgálat fenntartója: Borsodszirák Községi Önkormányzat (székhelye: 3796 Borsodszirák, Fő út 35.)
A Szolgálat működési területe: A Borsodsziráki Közös Önkormányzati Hivatal illetékességi területéhez tartozó Borsodszirák, Damak, Hangács, Hegymeg, Irota, Lak, Nyomár, Tomor települési önkormányzatok közigazgatási területe.
Az intézmény alaptevékenysége:
A Szolgálat ellátási körzetében élők számára a szociális szolgáltatások biztosítása.

 • Családsegítés és Gyermekjóléti szolgáltatás
 • Étkeztetés
 • Házi segítségnyújtás

Ellátott jogi képviselő: Dr. Kottman Dezső
Levelezési cím: 1075 Budapest, Madách tér 3-4.
E-mailobdk@obdk.hu
Honlap: www.obdk.hu
Elérhetőség: Időskorúak Szociális Otthona, Edelény, Árpád út 29.
Edelény: Minden hónap 3. keddjén 17-19 óra

Gyermekjogi képviselő: Lovas János Tibor
E-mail címlovasjt@vipmail.hu
Elérhetőség: Miskolci Gyermekvédelmi Központ
Tel.: 46/369-442
Fax: 20/4899-624

Szociális étkeztetés
Igénybe vehető: Borsodszirák községben.

Házi segítségnyújtás
Igénybevehető: Borsodszirák községben.

Fizikai ellátás
Mentális gondozás
Egészségügyi ellátás

Rendszeressége: Naponta legfeljebb négy óra.

Család- és Gyermekjóléti Szolgáltatás

A szolgáltatást a következő települések veszik igénybe

 • Borsodszirák Község Önkormányzata
 • Damak Község Önkormányzata
 • Hangács Község Önkormányzata
 • Hegymeg Község Önkormányzata
 • Irota Község Önkormányzata
 • Lak Község Önkormányzata
 • Nyomár Község Önkormányzata
 • Tomor Község Önkormányzata

A Közös Önkormányzathoz tartozó településeken a feladatellátás az alábbi időpontokban történik:

Minden héten kedden:
9.00 – 10.00 DAMAK
Minden héten kedden:
11.00 – 14.00 LAK
Minden héten kedden:
14.00 – 16.00 HEGYMEG, TOMOR
Minden héten csütörtökön:
13.00 – 16.00 HANGÁCS, NYOMÁR

Család- és Gyermekjóléti Szolgálat Borsodszirák:

Hétfő: 8.00-16.00
Kedd: ÜGYFÉLFOGADÁS NINCS
Szerda: 8.00-17.00
Csütörtök: ÜGYFÉLFOGADÁS NINCS
Péntek: ÜGYFÉLFOGADÁS NINCS