Menü Bezárás

Polgárőrség

A Polgárőrség 2006. november 28.-án alakult meg Borsodszirákon.

Az alakuló ülésen részt vettek:

Tóth Attila polgármester
Csóra György az OPSZ alelnöke, a B.A.Z. megyei Polgárőr Szövetség elnöke.
Karl Márton a BAZ megyei Polgárőr Szövetség elnökhelyettese
Soltész András alezredes, az edelényi Rendőrkapitányság képviselője.

 

Az alakuló ülésen elfogadásra került az alapszabály és megválasztották az elnökséget.

Polgárőrség elnöke: Fedor Zsolt
Elnökség tagjai: Kaczvinszki Norbert, Horváth István
Pénzügyi ellenőrző bizottság elnöke: Horváth István
Tagok: Nagy Tibor, Zám lászló

Polgárőrség fő tevékenységei

 • Rendszeres megelőzési járőrtevékenységet végez, a tetten ért elkövetőt átadja a legközelebbi rendőri szervnek.
 • Közös járőrszolgálatot lát el a rendőrség járőreivel.
 • Nyilvános reklám és propaganda tevékenységet fejt ki a közbiztonság, a bűn-és baleset megelőzés érdekében, lakossági fórumot szervez, bűnmegelőzési kiadványokat, ajánlásokat ad ki és terjeszt módszertani ajánlásokat dolgoz ki.
 • Részt vesz a környezetvédelmi munkában, vízszennyezési, állategészségügyi, járványok megelőzése érdekében.
 • Segítséget nyújt az önkormányzat ár-és belvízvédelemhez kapcsolódó feladatai ellátásában.
 • Közreműködik az önkéntes tűzoltás, mentés, katasztrófa elhárításban.
 • Részt vesz a természetvédelmi tevékenységben, a védett növények, állatok óvásában, a vadvédelmi munkában.
 • Az arra alkalmas személyeknél felvilágosító munkát végez az egyesület létszámának növelése érdekében.
 • Tevékenységéről rendszeresen beszámol az Önkormányzatnak.
 • Részt vesz a Megyei Polgárőr Szövetség munkájában.
 • Együttműködési tervet dolgoz ki az edelényi Rendőrkapitánysággal.

Az egyesület nyílt szervezet, tagja lehet:

 • minden olyan természetes személy, aki büntetlen előéletű, magyar, vagy Magyarországon letelepedési engedéllyel rendelkező külföldi állampolgár,
 • illetve jogi személyek,
 • akik elfogadják az egyesület alapszabályát,
 • aktívan részt vesznek az egyesület tevékenységében, illetve azt támogatják,
 • fizetik a tagsági díjat.

Az egyesület tagjainak jogaik egyenlők, aktív és passzív választójoggal rendelkeznek az egyesületben.