Menü Bezárás

Bartók Béla ÁMK Óvodája

Név: Bóbita Bölcsőde
Cím: 3796 Borsodszirák Fő u. 47/A.

Szakmai vezető: Gondosné Bányai Ágnes
Telefon: +3648/571-996
Bartók Béla ÁMK Facebook

Az intézmény a Bartók Béla Általános Művelődési Központ intézmény-egységeként működik.

Bemutatás

Csoportok

Óvodánk 50 férőhelyes 2 csoportos. Egy kis és középső csoportból és egy nagy csoportból áll. 3-6 éves gyermekek ellátását biztosítja.

A kedvezményezett neve: Borsodszirák Község Önkormányzata
A projekt címe: Bölcsőde kialakítása Borsodszirákon
A projekt megvalósításának időszaka: 2018. 08. 03. – 2021. 10. 31.
A projekt azonosítószáma: TOP-1.4.1-16-BO1-2017-00034
A támogatás intenzitása: 100%
Támogatás összege: 101 849 473 Ft

Az önkormányzat a tulajdonában lévő Borsodszirák Fő út 47. számon (Hrsz: 203/8) egy új 251 m2 alapterületű épület építését tervezik megvalósítani. Egy 12 fő befogadására alkalmas 1 gyermekszobás bölcsőde építését tervezik megvalósítani.

A tervezett beruházás 4 fő számára új munkahelyet is teremt. A projekt során 1 gyermekszoba kialakítása (50,40 m2), komplex akadálymentesítése, tárgyi feltételek megteremtése és egységhez tartozó udvarrész kialakítása történik meg.

Az épület akadálymentes megközelítése érdekében akadálymentes parkoló épül. A projekt során 1 csoportszoba építése, a tárgyi feltételek megteremtése és az egységhez tartozó udvarrész kialakítása történik meg. A kapacitásbővülés megvalósulásával több hátrányos helyzetű gyermek fogadására is lehetőség nyílna, akiket az intézmény segítő

szakemberei támogatnának. A bölcsőde kialakítására Borsodszirák településen napjaink igényként merült fel a lakosság részéről, ugyanis a településen jelenleg sem magánbölcsőde, sem családi napközi nem található, így a három éves kor alatti gyermekek napközbeni ellátása és gondozása, illetőleg nevelése nem biztosított. Az új bölcsőde épülete és tervezett szakmai programja a jogszabályi szakhatósági feltételeknek és helyi szükségleteknek megfelelően került megtervezésre.

A beruházás főbb célkitűzései az alábbiak szerint foglalhatók össze:

– a településen 3 éven aluli gyermekek napközbeni ellátása, gondozása intézményi keretek

között,

– kiemelt hangsúly a szülők és a bölcsőde kapcsolatának kialakítására,

– 4 fő részére új munkahely létrehozása.

A közbeszerzés sikeresen lezajlott. A bölcsőde megépítésével a Novient Kft. került megbízásra.

25% – os készültséget elérte 2020. 10. 27-én
50%- os készültséget elérte 2020. 11. 18-án
75%-os készültséget elérte 2021. 01. 11- én
100 %-os készültséget elérte 2021. 03. 11-én

A bölcsőde működéséhez szükséges eszközök beszerzése megvalósult.

Személyi, tárgyi feltétel

Tárgyi feltételei megfelelnek az elvárásoknak, illetve a gyermekek és szülők igényeinek. Jelentős fejlesztés történt a játék eszközök gyarapítása terén. Külön kiemelendő az udvari játékok terén történt gyarapodás.
Személyi feltételei is megfelelnek úgy a törvényi mint a szülői elvárásoknak, képzett óvónők – 3fő – és dajkák – 2 fő – látják el a gyerekeket.

Nevelési program

A Nevelési Programjában kiemelkedő helyet kapott a hátrányos helyzetű, valamint az etnikai kisebbséghez tartozó tanulók részére megalkotott program.

Dokumentumok

Borsodsziráki Bartók Béla Általános Művelődési Központ Szervezeti és Működési Szabályzat
Belső Éves Önértékelési Terv 2022-2023
Beiskolázási Terv 2022-2023
Óvodai Munkaterv 2021
Intézményvezetői beszámoló a 2020-2021 nevelési évről
Belső Önértékelési Szabályzata 2020
Pedagógiai program 2020.09.01.
Házirend 2020. szeptember 1-től
Diabéteszes gyermekek ellátási rendje
Belső szabályzat a nemdohányzók védelméről
Továbbképzési Program 2018-2023
Adatkezelési szabályzat
Panaszkezelési Szabályzat 2015