Menü Bezárás

Bartók Béla Általános Iskola

Információk

Cím: 3796 Borsodszirák Fő u.14.
Igazgató: Bakaja Csaba
Tel: 48/341-005
E-mail: bbbaltisk@gmail.com

2016 HÁZIREND

2016 SZMSZ

2016 PEDAGÓGIAI PROGRAM

2015-16 MUNKATERV

Személyi, tárgyi feltételek
Az intézmény személyi, tárgyi feltételei a magyarországi kistelepülések iskolái tekintetében a jók közé sorolható.
A szakosan leadott órák száma 100 %-os. Ez a biztosíték arra, hogy a nyolcadik osztályt elvégzők évek óta továbbtanulnak, gimnáziumban, szakközépiskolában és szakképző intézményekben.
Az iskolánk 6 tanteremmel rendelkezik, 1-8 osztályos alapfokú oktatási intézmény.

Pedagógiai program
A Pedagógiai Programunkban kiemelt szerepet kapott, az informatikai oktatáson beül a számítástechnika, mint önálló tantárgy, a tehetséggondozás és a hátrányos helyzetűek felzárkóztatása.
Tanulmányi versenyek
Tanulóink rendszeresen részt vesznek a körzeti és megyei tanulmányi versenyeken 5-10 helyezéseket elérve.

Szabadidős programok
Tanórán kívüli – szabadidős – programjaink közül nagyon kedvelt az irodalmi szakkör és a tömegsport foglalkozások.
Iskolai rendezvények
Hagyományos rendezvényeink közül kiemelkedő a nyolcadikosok búcsúztatása, a ballagás, a nemzeti ünnepeink magasa szintű műsorral
A Borsodsziráki Bartók Béla Általános Iskola küldetésnyilatkozata:
„ Arra törekszünk, hogy a Boldogságórák derűs és élménygazdag feladatai, játékai, valamint gyakorlatai fokról fokra kibontakoztassák a derűt és életszeretetet. Gyermekeink így a jövőbe vetett hittel, bátran járják végig a felnőttséghez vezető utat, majd boldogságra képes emberré válhatnak.”
/PROF. DR. BAGDY EMŐKE/

A Borsodsziráki Bartók Béla Általános Iskola küldetésnyilatkozata:

„ Arra törekszünk, hogy a Boldogságórák derűs és élménygazdag feladatai, játékai, valamint gyakorlatai fokról fokra kibontakoztassák a derűt és életszeretetet. Gyermekeink így a jövőbe vetett hittel, bátran járják végig a felnőttséghez vezető utat, majd boldogságra képes emberré válhatnak.”
/PROF. DR. BAGDY EMŐKE/

Kiemelt feladataink

 • Minden tanulónk számára biztosítani kell az alapkészségek elsajátítását, melyek a társadalomba való beilleszkedéshez, a további ismeretszerzéshez és az önmegvalósításhoz szükségesek.
 • A tanulók problémamegoldó gondolkodásának, az összefüggések felismerésének fejlesztése, továbbá a tanulók igényének kialakítása az egyéni ismeretszerzésre.
 • Tehetséggondozó és felzárkóztató programokkal az egyéni képességek kibontakozásának támogatása.
 • A tanulási időn túli tevékenységek megszervezése során a tanulók egyéni képességeinek figyelembevétele, egyéni, hatékony tanulási módszerek kifejlesztése.
 • Az idegen nyelvi kommunikáció fejlesztése az adott életszakaszra kidolgozott tanterv szerint. Tartalomalapú nyelvoktatás.
 • Konstruktív, jellegzetes, tartalmas és felelős, szellemi arculattal rendelkező alkotó (kis) közösségek létrehozása, ahol a tanuló a közösségben való élet során fejleszti önismeretét, együttműködési készségét, akaratát, segítőkészségét, szolidaritásérzését, empátiáját.
 • Az egyenlő hozzáférés és esélyegyenlőség biztosítása.
 • Azon hátrányoknak a csökkentése, amelyek a tanulók szociokulturális környezetéből vagy eltérő ütemű éréséből fakadnak.
 • Szegregációmentes, együttnevelési környezet kialakítása.
 • A feladatok megvalósítását szolgáló eszközök beszerzése. módszerek elsajátítása.
 • Újszerű tanulásszervezési eljárások bevezetésével a tanulók motiváltságának növelése.
 • Az infokommunikációs technológia alkalmazásának folyamatos fejlesztése (internet, e-tananyagok, digitális projektmunkák).

Eredményeink:

A 2014-15-ös tanévben az alábbi területi és megyei versenyeken tanulóink 1-4. helyezést értek el:

Sportversenyek:

Mezei futóverseny – Szendrő
Asztalitenisz – Szendrő, Tiszaújváros, Budapest
Városkörnyéki labdarúgó verseny – Edelény

Tanulmányi versenyek:

Szavalóverseny – Péczeli József Alapfokú Művészeti Általános Iskola, Putnok
Szépkiejtési verseny – Apáczai Csere János Általános Iskola, Szendrő
Kalász László szavalóverseny Városi Könyvtár, Edelény
Környezetvédelmi verseny – Ipari Park, Sajóbábony
Bólyai matematika verseny – Hunyadi Általános Iskola, Sajószentpéter
Csorba György matematika-kémia verseny – Lévay József Református Gimnázium, Miskolc
Curie matematika verseny – Hunyadi Általános Iskola, Sajószentpéter
Angol körzeti verseny – Apáczai Csere János Általános Iskola, Szendrő

Részt vettünk továbbá:

Helyesíró verseny – Pollack Mihály Általános Iskola, Kazincbarcika
Bólyai matematika verseny
Zrínyi matematika verseny
Curie matematika verseny

Beiskolázás

Iskolánkban a továbbtanulók aránya 100%-os. Végzőseink leginkább az első helyen megjelölt középfokú oktatási intézményben (gimnázium, szakközépiskola, szakiskola) tanulnak tovább, az iskolák visszajelzései alapján jó-közepes eredménnyel.

Kulturális és szabadidős tevékenységek-tanulási időn kívüli szakkörök

Alsó tagozat:

Kis nyelvész szakkör
Kicsinyek kórusa
Kézműves szakkör
Kis matematikusok köre
Kölyökatlétika
Egyéni képességfejlesztés (tehetséggondozás, felzárkóztatás)

Felső tagozat:

Drámajáték
Aerobik
Irodalom szakkör
Kézműves szakkör
Kis nyelvészek köre (angol)
Asztalitenisz

A következő világnapokhoz, eseményekhez csatlakozunk:

Takarítási világnap
Autómentes nap. Kerékpárral Borsodszirákon
Zenei Világnap
Könyvtárak napja. „Amit szeretek, amit ajánlok.”
A Föld órája! Figyelemfelhívás plakáton
A költészet napja
A Föld napja
Állatok világnapja
A víz világnapja
„Te szedd!”
„Kinn az osztály”

Iskolánk tanulói az alábbi nemzeti, helyi megemlékezéseken ünnepelnek:

Tanévnyitó ünnepély
Az aradi vértanúk emléknapja
Október 23. Nemzeti ünnep
Magyar Nyelv Napja
Mikulás
Idősek napja
Advent – Karácsony
Magyar Kultúra Napja
Március 15. Nemzeti ünnep
A holokauszt áldozatainak emléknapja
A kommunista és egyéb diktatúra áldozatainak emléknapja
Bartók nap
Nemzeti Összetartozás Napja
Anyák napja
Ballagás
Tanévzáró ünnepély

A Borsodsziráki Bartók Béla Általános Iskola tanulói és nevelőtestülete nagy szeretettel vár minden kedves érdeklődőt 2016. április 5-én, „Iskolakóstoló” rendezvényén, továbbá „nyílt napokon”,2015. november 20-án és 2016.április27-én!