Intézmények

BARTÓK BÉLA ÁLTALÁNOS ISKOLA


Információk

Cím: 3796 Borsodszirák Fő u.14.
Igazgató: Bakaja Csaba
Tel: 48/341-005
E-mail: bbbaltisk@gmail.com

2016 HÁZIREND
2016 SZMSZ
2016 PEDAGÓGIAI PROGRAM
2015-16 MUNKATERV

Személyi, tárgyi feltételek
Az intézmény személyi, tárgyi feltételei a magyarországi kistelepülések iskolái tekintetében a jók közé sorolható.
A szakosan leadott órák száma 100 %-os. Ez a biztosíték arra, hogy a nyolcadik osztályt elvégzők évek óta továbbtanulnak, gimnáziumban, szakközépiskolában és szakképző intézményekben.
Az iskolánk 6 tanteremmel rendelkezik, 1-8 osztályos alapfokú oktatási intézmény.

Pedagógiai program
A Pedagógiai Programunkban kiemelt szerepet kapott, az informatikai oktatáson beül a számítástechnika, mint önálló tantárgy, a tehetséggondozás és a hátrányos helyzetűek felzárkóztatása.
Tanulmányi versenyek
Tanulóink rendszeresen részt vesznek a körzeti és megyei tanulmányi versenyeken 5-10 helyezéseket elérve.

Szabadidős programok
Tanórán kívüli - szabadidős - programjaink közül nagyon kedvelt az irodalmi szakkör és a tömegsport foglalkozások.
Iskolai rendezvények
Hagyományos rendezvényeink közül kiemelkedő a nyolcadikosok búcsúztatása, a ballagás, a nemzeti ünnepeink magasa szintű műsorral
A Borsodsziráki Bartók Béla Általános Iskola küldetésnyilatkozata:
„ Arra törekszünk, hogy a Boldogságórák derűs és élménygazdag feladatai, játékai, valamint gyakorlatai fokról fokra kibontakoztassák a derűt és életszeretetet. Gyermekeink így a jövőbe vetett hittel, bátran járják végig a felnőttséghez vezető utat, majd boldogságra képes emberré válhatnak.”
/PROF. DR. BAGDY EMŐKE/

A Borsodsziráki Bartók Béla Általános Iskola küldetésnyilatkozata:

Arra törekszünk, hogy a Boldogságórák derűs és élménygazdag feladatai, játékai, valamint gyakorlatai fokról fokra kibontakoztassák a derűt és életszeretetet. Gyermekeink így a jövőbe vetett hittel, bátran járják végig a felnőttséghez vezető utat, majd boldogságra képes emberré válhatnak.”
/PROF. DR. BAGDY EMŐKE/

Kiemelt feladataink

 • Minden tanulónk számára biztosítani kell az alapkészségek elsajátítását, melyek a társadalomba való beilleszkedéshez, a további ismeretszerzéshez és az önmegvalósításhoz szükségesek.
 • A tanulók problémamegoldó gondolkodásának, az összefüggések felismerésének fejlesztése, továbbá a tanulók igényének kialakítása az egyéni ismeretszerzésre.
 • Tehetséggondozó és felzárkóztató programokkal az egyéni képességek kibontakozásának támogatása.
 • A tanulási időn túli tevékenységek megszervezése során a tanulók egyéni képességeinek figyelembevétele, egyéni, hatékony tanulási módszerek kifejlesztése.
 • Az idegen nyelvi kommunikáció fejlesztése az adott életszakaszra kidolgozott tanterv szerint. Tartalomalapú nyelvoktatás.
 • Konstruktív, jellegzetes, tartalmas és felelős, szellemi arculattal rendelkező alkotó (kis) közösségek létrehozása, ahol a tanuló a közösségben való élet során fejleszti önismeretét, együttműködési készségét, akaratát, segítőkészségét, szolidaritásérzését, empátiáját.
 • Az egyenlő hozzáférés és esélyegyenlőség biztosítása.
 • Azon hátrányoknak a csökkentése, amelyek a tanulók szociokulturális környezetéből vagy eltérő ütemű éréséből fakadnak.
 • Szegregációmentes, együttnevelési környezet kialakítása.
 • A feladatok megvalósítását szolgáló eszközök beszerzése. módszerek elsajátítása.
 • Újszerű tanulásszervezési eljárások bevezetésével a tanulók motiváltságának növelése.
 • Az infokommunikációs technológia alkalmazásának folyamatos fejlesztése (internet, e-tananyagok, digitális projektmunkák).

Eredményeink:

A 2014-15-ös tanévben az alábbi területi és megyei versenyeken tanulóink 1-4. helyezést értek el:

Sportversenyek:

 • Mezei futóverseny – Szendrő
 • Asztalitenisz - Szendrő, Tiszaújváros, Budapest
 • Városkörnyéki labdarúgó verseny – Edelény

Tanulmányi versenyek:

 • Szavalóverseny - Péczeli József Alapfokú Művészeti Általános Iskola, Putnok
 • Szépkiejtési verseny – Apáczai Csere János Általános Iskola, Szendrő
 • Kalász László szavalóverseny Városi Könyvtár, Edelény
 • Környezetvédelmi verseny – Ipari Park, Sajóbábony
 • Bólyai matematika verseny – Hunyadi Általános Iskola, Sajószentpéter
 • Csorba György matematika-kémia verseny – Lévay József Református Gimnázium, Miskolc
 • Curie matematika verseny – Hunyadi Általános Iskola, Sajószentpéter
 • Angol körzeti verseny – Apáczai Csere János Általános Iskola, Szendrő

Részt vettünk továbbá:

 • Helyesíró verseny – Pollack Mihály Általános Iskola, Kazincbarcika
 • Bólyai matematika verseny
 • Zrínyi matematika verseny
 • Curie matematika verseny

Beiskolázás

Iskolánkban a továbbtanulók aránya 100%-os. Végzőseink leginkább az első helyen megjelölt középfokú oktatási intézményben (gimnázium, szakközépiskola, szakiskola) tanulnak tovább, az iskolák visszajelzései alapján jó-közepes eredménnyel.

Kulturális és szabadidős tevékenységek-tanulási időn kívüli szakkörök

Alsó tagozat:

 • Kis nyelvész szakkör
 • Kicsinyek kórusa
 • Kézműves szakkör
 • Kis matematikusok köre
 • Kölyökatlétika
 • Egyéni képességfejlesztés (tehetséggondozás, felzárkóztatás)

Felső tagozat:

 • Drámajáték
 • Aerobik
 • Irodalom szakkör
 • Kézműves szakkör
 • Kis nyelvészek köre (angol)
 • Asztalitenisz

A következő világnapokhoz, eseményekhez csatlakozunk:

 • Takarítási világnap
 • Autómentes nap. Kerékpárral Borsodszirákon
 • Zenei Világnap
 • Könyvtárak napja. „Amit szeretek, amit ajánlok.”
 • A Föld órája! Figyelemfelhívás plakáton
 • A költészet napja
 • A Föld napja
 • Állatok világnapja
 • A víz világnapja
 • „Te szedd!”
 • „Kinn az osztály”

Iskolánk tanulói az alábbi nemzeti, helyi megemlékezéseken ünnepelnek:

 • Tanévnyitó ünnepély
 • Az aradi vértanúk emléknapja
 • Október 23. Nemzeti ünnep
 • Magyar Nyelv Napja
 • Mikulás
 • Idősek napja
 • Advent - Karácsony
 • Magyar Kultúra Napja
 • Március 15. Nemzeti ünnep
 • A holokauszt áldozatainak emléknapja
 • A kommunista és egyéb diktatúra áldozatainak emléknapja
 • Bartók nap
 • Nemzeti Összetartozás Napja
 • Anyák napja
 • Ballagás
 • Tanévzáró ünnepély

A Borsodsziráki Bartók Béla Általános Iskola tanulói és nevelőtestülete nagy szeretettel vár minden kedves érdeklődőt 2016. április 5-én, „Iskolakóstoló” rendezvényén, továbbá „nyílt napokon”,2015. november 20-án és 2016.április27-én!

 

 

 


Tóth Attila polgármester
KORONAVÍRUS TÁJÉKOZTATÓ ANYAGOK

 

 

© 2001 - 2021 Minden jog fenntartva! Me-NET Kft. Miskolc
A weboldalak tartalmának, képeinek másodközlése, felhasználása csak a tulajdonos írásos engedélyével lehetséges.