Menü Bezárás

Bölcsőde kialakítása Borsodszirákon

A projekt címe: „Bölcsőde kialakítása Borsodszirákon”
A projekt azonosítószáma: TOP-1.4.1-16-BO1-2017-00034
Megvalósítás időszaka: 2018.08.03-2021.10.31
A projekt összköltsége: 102 848 081 Ft
A támogatás összege: 101 849 473 Ft

Borsodszirák Község Önkormányzata a helyi szükségletekhez igazodva 2016. évben kezdett hozzá egy új bölcsőde kialakítását célzó projekt előkészítéséhez.

A Magyarország Kormánya által az EU társfinanszírozáában meghirdetett TOP-1.4.1-16 kódszámú

„A foglalkoztatás és az életminőség javítása családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztésével” című pályázati felhívása alapján  lehetőségünk is nyílt pályázatot benyújtani.

Pályázatunk címe: Bölcsőde kialakítása Borsodszirákon.
A pályázat elkészítésével 2017. nyarán a KBTF Nonprofit KFT-t bíztuk meg. Köszönjük a Nagyné Sándor Edina által vezetett szervezetnek, hogy a pályázat és a Projekt Terv benyújtásra került.
Pályázatunk 2018. nyarán támogatásban részesült. A pályázati kiírás alapján engedélyezett normákon belül nettó 38 M Ft + áfa összeget nyertünk az épület kivitelezésére.

Támogatási szerződésünket 2018 őszén kötöttük meg, az előleget szinte azonnal meg is kaptuk a Magyar Államkincstártól. Indikatív árajánlat alapján már ekkor láttuk, hogy a pályázat benyújtása és a támogatási szerződés megkötése közötti időszakban jelentős áremelkedés történt az építőipari piacon.

A Magyar Államkincstárral mint közreműködő szervezettel egyeztetve a bölcsőde épületének először műszaki tartalmát, majd annak alapterületét is csökkentettük 167 m2-re, annak érdekében hogy a megítélt támogatási összegen belül a fejlesztés megvalósulhasson.

A lefolytatott közbeszerzési eljáráson a legkedvezőbb  ajánlat több volt mint a rendelkezésre álló támogatási összeg, ezért az irányító hatóságon keresztül ún. költségtöbblet igénylési eljáráson keresztül Magyarország Kormányához fordultunk költségtöbblet megítélésért.

A több fordulós, részletes, szakértők által ellenőrzött eljárás végén 2020. nyarán a Kormány határozata alapján a hiányzó költség nagyobb részét megítélték Borsodszirák Község Önkormányzata részére. Így a beruházás elindulhatott 2020. őszén.

Ezen többfordulós eljárásban illetve az alábbiakban bemutatásra kerülő egyéb források elnyerésében nagy segítséget nyújtott Demeter Zoltán Országgyűlési Képviselő Úr, akinek hathatós közreműködése révén projektünk végre célba érhetett. Megköszönöm neki az önkormányzat és a Bódva völgyében élők részéről hogy a Borsodsziráki Bölcsődén túl több további új bölcsődék is megépülhetettek szűkebb régiónkban, így a helyben élők életminősége az eddig csak városokban meglévő és írígyelt bölcsődék létrejötte révén sokat javulhat.

Köszönöm továbbá a projekt megszületésében részt vevő KBF Nonprofit Kft-nek Nagyné Sándor Edina ügyvezetőnek és csapatának, az engedélyes és részletes kivitelei terveket elkészítő Csintalan Ildikó Tervező asszonynak, a közbeszerzés lebonyolítását vállaló Czaga András közbeszerzési tanácsadónak, a kötelező nyilvánosság biztosításával kapcsolatos feladatokat felvállaló Dávid Imrének, a minőségi megvalósítást felügyelő Halász Ákos műszaki ellenőrnek, a kisgyermekes szakértői feladatokat felvállaló Molnár Istvánné Palkó Ildikónak, a rehabilitációs szakértőként közreműködő Molnár Géza Úrnak, a Magyar Államkincstár csapatának Pados Zoltán Úron keresztül akik türelmesen és segítő módon álltak a problémáinkhoz, újabb és újabb spórolási és módosítási javaslatainkhoz, a kivitelező Novient Kft csapatának, azon belül is Novák Blanka és Novák Szabolcsnak a gyors és minőségi kivitelezésért és nem utolsó sorban a Borsodsziráki Közös Önkormányzati Hivatal és önkormányzatunk minden dolgozójának, valamint dr. Fodor Szilvia Jegyző Asszonynak a lelkiismeretes munkájukért illetve az Általános Művelődési Központ  munkatársainak, akik még ma délelőtt is az utolsó simításokat végezték hogy most itt állhatunk az új bölcsőde átadásán.

Külön örömünkre szolgál, hogy a Borsodszirák Új Bölcsődéjének a megépítése összekapcsolódhatott a szomszédos közterületek megújulásával, ami egyfajta településrészi komplex felújítási programot jelentett, Ennek keretében az ide vezető Nyárfa utca teljes újjáépítése történhetett meg melyhez a Belügyminisztérium biztosított forrást önkormányzatunk számára és amely utca teljes újjáépítését extra szűk határidő mellett a SZINVA ÉP SZOLG KFT vállalta , akiknek Tóth Attila és Tóth Lajos ügyvezető Úrakon keresztül ezúton is köszönjük a munkáját. A Nyárfa utca újjáépítésének tervezője és műszaki ellenőre Rékó Tamás volt akinek ezúton is köszönetünket fejezzük ki.

Az Úniós Pályázattal nem érintett bölcsőde kerítés újjáépítése és a kapcsolódó közterületek rendezéséhez köszönjük dr. Hudák Zita Edelényi Járási Hivatal Vezető Asszony és a munkaügyi központ segítségét akik a futó közmunkaprogram keretében a szükséges anyagköltséget biztosították.

A bölcsődénk gyalogos megközelítését szolgáló járda Magyar Falu Program keretében az elmúlt hónapban elnyert anyagtámogatás révén valósulhatott meg szintén rekord gyorsasággal, melyhez nyújtott segítségét ismételten a teljes település részéről megköszönjük Demeter Zoltán OGY-i Képviselő Úrnak!

Átadó ünnepség: