Borsodszirák Község csapadékvíz és belvíz elvezető rendszerének kiépítése

Az Észak-magyarországi Operatív Program "Belterületi és térségi vízrendezés, vízrendszerek fejlesztése" című kétfordulós pályázati konstrukció keretében nyílt lehetőség Borsodszirákon a belterületi csapadék és belvíz elvezető rendszer kiépítésére. A település nem rendelkezik egységes vízelvezető hálózattal, ha ez megvalósulna, a teljes közművesítés utolsó láncszeme is a helyére kerülne. Az értékteremtő projekt maximálisan a lakosság érdekeit szolgálja.

A községben a csapadékvíz elvezetésének feladatát jelenleg lefolyástalan útárkok látják el és a gyűjtő funkciót betöltő, vasúti pálya mellett lévő árok sem csatlakozik befogadó helyszínhez. Ebből adódóan az utolsó években többször is nagy mennyiségű belvíz keletkezett, ami jelentős károkat okozott a településen. A számottevő költségráfordítással járó védekezés ellenére is lakásokat, egyéb építményeket öntött el a víz.

A meglévő árokrendszer problémáinak kezelése nélkül a vízkárok mértékének folyamatos növekedése várható a településen: tovább romlik a meglévő, de funkciójában nem megfelelő árkok állapota, ezzel csökken azok vízelvezető képessége, mely növeli a folyó és a környezet szennyezettségét is. Az önkormányzat a település felszíni vizeinek elvezetését burkolt vízelvezetési rendszer kiépítésével kívánja megoldani., mely a lakott terület 100 %-át érinti. Ez a teljes biztonságot nyújtó rendszer kiépülése lenne a hosszú távú megoldás, ám ennek költségeit az önkormányzat saját erejéből képtelen finanszírozni.

A település Képviselő-testülete ezért 2007. novemberében egyhangúlag megszavazta, hogy Borsodszirák Község Önkormányzata az Észak-magyarországi Operatív Program keretében "Belterületi és térségi vízrendezés, vízrendszerek fejlesztése" címmel meghirdetett támogatás elnyerésére pályázatot nyújt be. A Regionális Operatív Programok Irányító Hatósága a "Borsodszirák község csapadékvíz és belvíz elvezető rendszerének kiépítése" című pályázatot az első fordulóban támogatásra érdemesnek ítélte.

A projekt megvalósításának összes költsége 439.242.000.-Ft, amelyből az Európai Unió és a Magyar Állam által nyújtott, vissza nem térítendő támogatás összege 395.007.000.-Ft (90 %), a saját forrás pedig 44.235.000.-Ft. A szükséges saját erőt az Önkormányzat részben költségvetése terhére, részben hitel felvétel útján kívánja biztosítani.

A pályázati anyagban benyújtott projektjavaslat alapján a község teljes területén, a jelenlegi árokrendszer vonalán épülne ki az elvezető csatornahálózat, 325 db kapubejáróval. Ezzel a belterület egésze mentesítetté válna. Amennyiben a pályázat az eljárás második fordulójában is kedvező elbírálásban részesül, az építési-kivitelezési munkák már 2009. őszén megkezdődhetnek.

A tervezett projekt a versenyképesség javítására, a régión belüli társadalmi-gazdasági különbségek mérséklésére és a környezet-biztonságra épül. Az utóbbi években számos fejlesztési célú beruházás valósult meg a településen, melyek célja egy olyan élhető, idegenforgalmi szempontból is vonzó település kialakítása volt, mely lakosságának megfelelő életminőséget biztosítva képes a fiatalok helyben tartására. A belvíz rendszer fejlesztése e célkitűzések megvalósítását szolgálja: elősegíti a további fejlődést, a meglévő értékek védelmét, és - elsősorban a mezőgazdasági célú - munkahelyek megóvását. A megvalósulás mérföldkő lenne mind a település fejlődése, mind a lakosság biztonsága tekintetében.


© 2009-2015 Minden jog fenntartva! Me-NET Kft. Miskolc
A weboldalak tartalmának, képeinek másodközlése, felhasználása csak a tulajdonos írásos engedélyével lehetséges.