Emlékévi rendezvények - Hírek

Elindultam szép hazámból...
2006

Elindultam szép hazámból címmel Bartók-emlékhelyek itthon és a világban témakörben jelentetett meg könyvet A Magyar Emlékekért a Világban Egyesület Messik Miklós szerkesztésében. E kis kötet valójában két célt szolgálhat. Egyrészt arra buzdít, hogy ne menjünk el – akár a Kárpát-medencében, akár a világban – nemzetünk talán legismertebb zeneköltõjének már megjelölt emlékei mellett, másrész az emlékek „feltárásában” továbblépésre, kutatásra kívánja sarkallni a Bartók-tisztelõket.
Nagy megtiszteltetés számunkra, hogy a borsodsziráki vonakozású emlékek is jelentõs helyet kaptak e remek kis kötetben.
Köszönjük!

Yamazaki Takashi
2006

Takashi Yamazaki japán professzor az elmúlt év végén Bartók fesztivál keretében - a Mikrokozmosz darabjaiból - egy maratoni zongora-koncertet szervezett tanítványival együtt Japánban. A koncert sorozat ez év elején is folytatódott.
Professzor Úr Bartók Béla mûveibõl könyv kiadását is tervezi.
Tiszteletre méltó, hogy Bartók Béla neve és munkássága a távoli ország fiataljai által is ismert és becsült.

2006. év Kitüntetettjei
2006

Borsodszirák községi Önkormányzat Képviselõ-testülete, a település kulturális felemelkedésének érdekében kifejtett tevékenységéért 2006 évben PRO URBE Borsodszirák helyi kitüntetést adományozott néhai Kun Lajos, dr. Ráky Ferenc és Botya Péter részére alábbi érdemeik alapján...Tovább

Borsodszirákon Yamazaki Takashi (Bartók Béla kutató)
2006. szeptember 12.

2006. szeptember 9-én településünkre látogatott YAMAZAKI TAKASHI Professzor Úr a Japán KURASHIKI SAKUYÓ Egyetem professzora (zongoramûvész) aki jelenleg Bartók Béla Mikrokozmosz címû müvének 3 nyelvre történõ feldolgozását végzi. Hat tanítványával a közeljövõben tervezi a Bartók Béla fenti mûvébõl összeállított koncert elõadását Japánban A Professzor Úr lelkes Bartók- kutató ezért kereste fel a helyet Borsodszirákot, a helyi temetõben Bartók Béla ükszüleinek sírját, ahová Bartók Béla magyarországi gyökerei köthetõk.

Bartók Béla Emlékév záró ünnepsége a Bartók Béla Kultúrotthonban
2006. szeptember 24.. vasárnap 15 óra

Borsodszirák önkormányzata Bartók Béla születésének 125. évfordulója tiszteletére szervezett Bartók Emlékév rendezvénysorozat zárásaként, a zeneszerzõ halálának 61 évfordulójára ünnepi megemlékezést tartott.
A zeneszerzõ nevét viselõ Kultúrotthon megtelt az emlékezõkkel, a Bartók iránt érdeklõdõkkel. iránt érdeklõdõkkel.

AZ ÜNNEPI MÛSOR PROGRAMJA VOLT
Ünnepi köszöntõt mondott: Tóth Attila polgármester

Bemutatkozott Borsodszirák újonnan alakult énekkara, akik ezen emlékmûsoron léptek fel elõször, és máris nagy sikert arattak. A 24 tagú énekkar vezetõje: Horváth Tibor

Bartók Bélára emlékezett: Várkoly Imre, a kazincbarcika
Kodály Zoltán Alapfokú Mûvészetoktatási Intézmény igazgatója

Közremûködtek: Az intézmény borsodsziráki kihelyezett
mûvészeti tagozatának diákjai

Nagy érdeklõdés kísérte Laki Lukács László: BORSODSZIRÁK - Fejezetek a település mûvelõdés-és helytörténetébõl c. könyv bemutatóját.
A könyvet: Dr Kárpáti László a Miskolci Hermann Ottó Múzeum Képzõmûvészeti osztályának vezetõje mutatta be.

A könyvet a szerzõ a helyszínen dedikálta. A könyvet a rendezvény résztvevõi már szépszámmal meg is vásárolhatták.
A könyv megvásárolható a Polgármesteri Hivatalban.

Képek a rendezvényrõl:

PRO URBE Díjak átadása
2006. június 11.

Borsodszirákon folytatódott a Bartók Emlékév rendezvénysorozat
2006. június 11-én (vasárnap) 15 órakor Ünnepi megemlékezés és Pro Urbe díjak átadására került sor a Bartók Béla Kultúrotthonban.

Ünnepi program:
Tóth Attila polgármester köszöntötte a megjelenteket.
Beszédében kiemelte, hogy a jelenlegi önkormányzat Bartók Béla születésének 125 évfordulóján nemcsak a nagy zeneszerzõre, zenetudósra emlékeznek, hanem szeretnének méltón megemlékezni és köszönetet mondani mindazoknak a személyeknek akik sokat tettek Borsodszirákon azért, hogy Bartók Béla borsodsziráki kötõdéséhez méltó emlékhelyek, parkok, szobrok elkészüljenek, azok folyamatosan gondozásra kerüljenek, a hagyományokat ápolták. Az önkormányzati testület ezért Pro Urbe Borsodszirák díjatalapított.

Bócz Sándor, a miskolci Egressy Béni Zeneiskola igazgatója Bartók Bélára emlékezett:
Ismertette életútját, érzékeltette emberi vonásait, magatartási jellemzõit, szokásait, karakterét, emberi kapcsolatait, felidézte életének nehéz pillanatait majd hazájának elhagyási okát.
Az életút ismertetése közben versek, énekek, hegedûvel, zongorával elõadott zeneszámok idézték a múltat, majd az Elindultam széphazámból c. dallal fejezõdött be az emlékmûsor.

Pro Urbe emlékplakettet adott át Tóth Attila polgármester és Lippai Istvánné jegyzõ:
Botya Péter, Dr. Ráky Ferenc és Kun Lajos(posthumusz) részére Bartók Béla, a nagy magyar zeneszerzõ, zongoramûvész, zenetudós ükszüleinek sírhelyén Borsodszirákon,
a Bartók emlékhelyek megõrzése, gondozása, a hagyományok ápolása érdekében kifejtett munkáságának elismeréseként.

Fénykép, képeslap és bélyeg kiállítás
2006. június 08.

Borsodszirákon Bartók Bélára emlékeztek, életútját bemutató-fénykép, képeslap és bélyeggyûjtemény kiállítással.

Borsodszirákon - Bartók Béla õseinek hazájában, a zeneszerzõ születésének 125. évfordulója alkalmából, a Bartók Emlékév keretében egész éves rendezvénysorozattal emlékeznek a zongoramûvészre és zenetudósra, az önkormányzat hagyományápoló, kultúrát építõ, fejlesztõ munkájának köszönhetõen.

A rendezvénysorozat keretében 2006. június 8-án 16 órakor a Bartók Béla Kultúrotthonban Steiner Józserné nagyatádi magángyûjtõ, Bartók Béla életútját bemutató - Magyarországon egyedülálló - fénykép, képeslap és bélyeggyûjtemény- kiállítását nyitották meg.

A megnyitón Tóth Attila polgármester köszöntötte a megjelenteket, hangsúlyozva, hogy e kiállítással is szeretnének adózni a nagy magyar zeneszerzõ emlékének, hiszen ma már köztudott, hogy Borsodszirákhoz több szállal kötõdött Bartók Béla:

Itt született Bartók Béla dédapja.
Itt leltek végsõ nyugalomra ükszülei.
A mûemlék jellegû sírok a régi temetõben találhatók.
A két pilisi vörös márvány sírkövön az alábbi felirat olvasható:
Gregorius Bartók 1825, Gondos Mária 1820, azaz Bartók Gergely, Bartók Béla ükapja és Gondos Mária, Bartók Béla ükanyja.
Az anyakönyvi adatok szerint 1771-ben Borsodszirákon kötöttek házasságot. Itt született fiúk Bartók János, Bartók Béla dédapja is.
Õ állította a síremléket szüleinek

A kiállítást Dr. Kresák Zoltán önkormányzati képviselõ nyitotta meg.
Aki hangsúlyozta, hogy a településen már az elõdök is sokat tettek azért, hogyha valaki kimondja, hogy Borsodszirákról származom, akkor mindenkinek Bartók Béla neve merüljön fel.

A megnyitót követõen a Szendrõi Alapfokú Mûvészetoktatási Intézmény növendékei Bartók mûvekbõl adtak elõ.

Képek a kiállítás megnyitójáról>>>

A kiállítás megtekinthetõ:
2006.június 08-tól-június 15-ig,
naponta 09.00-15.00 óra között.

Koszorúzás
2006. március 25.

Bartók Béla Emlékév rendezvénysorozatának elsõ programja Borsodszirákon koszorúzás és emlékmûsor.

Borsodszirák lakói Bartók Béla születésének 125. évfordulóján

2006. március 25.-én 10 órakor a Bartók Emlékparkban

ünnepi megemlékezéssel egybekötött koszorúzással emlékeztek Bartók Bélára.

Ünnepi köszöntõt mondott: Móricz István, a helyi Általános Mûvelõdési Központ igazgatója.

Koszorút helyeztek el:

  • országgyûlési képviselõ,
  • önkormányzat nevében Tóth Attila polgármester, Lippai Istvánné jegyzõ
  • volt Bartók Termelõszövetkezetbõl alakult részvénytársaság képviselõi
  • vállalkozók és a
  • Mûvelõdési Központ, az iskolai alapítvánnyal.


 
© 2006 - 2015 Minden jog fenntartva! Me-NET Kft. Miskolc
A weboldalak tartalmának, képeinek másodközlése, felhasználása csak a tulajdonos írásos engedélyével lehetséges.