2006. év Kitüntettjei

Borsodszirák községi Önkormányzat Képviselõ-testülete, a település kulturális felemelkedésének érdekében kifejtett tevékenységéért 2006 évben PRO URBE Borsodszirák helyi kitüntetést adományozott néhai Kun Lajos, dr. Ráky Ferenc és Botya Péter részére alábbi érdemeik alapján:
Kun Lajos:

1930-ban szerzett népiskolai tanítói oklevelet. 1932-ben került Borsodszirákra kántortanítóként.
1951-tõl az iskola igazgatójaként mûködött, annak a boldvai általános iskolához történõ körzetesítéséig.
1978-ban 48 évi mûködés után ment nyugdíjba.
Kun Lajosnak sokat köszönhet a település. Generációkat nevelt fel. Mint néptanító aktív pedagógusi mûködése idején, majd nyugdíjazása után, mint a helyi mûvelõdési ház igazgatója minden tõle telhetõt elkövetett a helyi mûvelõdés szervezéséért, a lakosság mûveltségének emeléséért.
Az iskolai nevelõ oktató munkája mellett színdarabokat tanított, énekkart vezetett. Rendszeresen és következetesen foglalkozott az ifjúsággal.
A Bartók hagyományok ápolása szellemében és érdekében zenei általános iskolát szeretett volna szervezni községben. Miután ez – nem rajta múlóan – nem sikerült a miskolci zenei munkaközösség szaktanárainak részvételével szolfézs, hegedû, zongora és tangóharmonika tanítást szervezett éveken keresztül.
Jelentõs munkája volt abban, hogy Borsodszirákon a Bartók kultusz ápolása létrejött és helyi hagyománnyá vált. Segített Denijs Dille belga professzornak az emlékek felkutatásában.
Vezetõje volt az 1955. július 26-án megalakult Bartók Bizottságnak. Éveken keresztül szervezte a helyi Bartók ünnepségeket, járási rendezvényeket, énekkari zenei találkozókat.
Szorgalmazta a Bartók név felvételét (iskola utca kultúrház, termelõszövetkezet) a Bartók õsök sírjának rendbetételét, ápolását.
Éveken át gyûjtötte a Bartók kultusz borsodsziráki ápolásának dokumentumait.

A falu kulturális élete összefonódott Bartók Béla nevével. A Bartók hagyomány ápolása, ünnepségek szervezése viszont nem jöhetett volna létre a helyi Bartók Béla Termelõszövetkezet támogatása nélkül. A termelõszövetkezet, - akkori vezetõinek köszönhetõen - mint mecénás támogatta a község kulturális életét.
A szakköröket, nyugdíjasok klubját, a pávakör tevékenységét sem lehetett volna a segítsége nélkül mûködtetni.
A szövetkezet – elnökei Dr. Ráky Ferenc, majd Botya Péter -élen járt abban, hogy a tradicionális mezõgazdasági termelés mellett az ipari ágazat kiterjesztésével és fejlesztésével stabilabb gazdálkodást, jobb kereseti lehetõséget és több munkahelyet hozzon létre nem csak a településen, hanem a tágabb környezetben élõ emberek számára.
A termelõszövetkezet vezetõi –kiváltképpen 1970-es-80-as években - nagy figyelmet fordítottak a községben folyó a településfejlesztõ tevékenységre ( Kultúrház felújítása óvoda építésének jelentõs támogatása, sporttelep létesítése, vízhálózat fejlesztése.)
Jelentõs támogatást nyújtottak Bartók ünnepségek szervezéséhez.

Bartók Béla születése 100. évfordulójának méltó megünneplésére Botya Péter irányítása mellett a Szövetkezet teljes egészében vállalta a Bartók Park kialakítását. Bartók szobor felállítását.

A kitüntetés adományozásáról szóló emlékplakett és emléklap valamint az ezzel járó díj a 2006. június 11-én tartandó BARTÓK BÉLA emlékünnepségen kerül átadásra.

 
© 2006 - 2015 Minden jog fenntartva! Me-NET Kft. Miskolc
A weboldalak tartalmának, képeinek másodközlése, felhasználása csak a tulajdonos írásos engedélyével lehetséges.