Archívum 2017
Óvodai Családi Karácsony - 2017. december 22.
2018. január 23.
Képgaléria

MIKULÁSVÁRÁS 2017. december 5./Képek
2018. január 17.

Emlékmű avatás/Képek
2017. december 21.

2017. december 7-én emlékművet avattunk az első világháborúban hősi halált halt borsodsziráki katonák emlékére.


HIRDETMÉNY
2017. november 27.

Ezennel értesítem a Tisztelt érintett lakosságot, illetve Partnereket, hogy Önkormányzatunk elkészíttette a 109 -114, valamint a 115/1. és 115/2. hrsz részterületen történő Településrendezési eszközök (Településszerkezeti terv, Helyi Építési Szabályzat és Szabályozási terv) módosítása c. terv egyeztetési tervdokumentációját. További részletek letölthetők pdf*

Borsodszirák Község Településrendezési Tervének módosítása A Helyi Építési Szabályzat 2017 évi módosítása
További részletek letölthetők pdf*

HIRDETMÉNY
2017.november 07.

Ezennel értesítem a Tisztelt lakosságot, illetve Partnereket, hogy Önkormányzatunk Borsodszirák Község Településképi Arculati Kézikönyvét és Településképi rendelet-tervezetét elkészítette. Az elkészül Településképi Arculati Kézikönyvvel és Településképi rendelet-tervezettel kapcsolatban Borsodszirák Község Önkormányzatának  9/2017. (V.25.) számú Partnerségi Rendelete 1.§ szerinti Partnerek javaslatot, észrevételt tehetnek, valamint véleményt nyilváníthatnak.
További részletek letölthetők pdf*


HIRDETMÉNY
2017.december 18.

HVI HATÁROZAT Szavazókörök kialakítása
További részletek letölthetők pdf*


TÁJÉKOZTATÁS a szünidei gyermekétkeztetésről
2017. október 04.

A Közös Önkormányzati Hivatal felhívja a Tisztelt Szülők/Törvényes képviselők figyelmét, hogy a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény alapján a gyermek lakóhelye, vagy ha a gyermek életvitelszerűen a bejelentett tartózkodási helyén lakik, a tartózkodási helye szerinti települési önkormányzat a szünidei gyermekétkeztetés keretében a szülő, törvényes képviselő kérelmére a déli meleg főétkezést a hátrányos, halmozottan hátrányos helyzetű gyermek részére ingyenesen biztosítja.
Az ingyenes szünidei étkezés a 2017/18-as oktatási/nevelési évben a 14/2017. (VI. 14.) EMMI rendelet alapján:
Őszi szünet: 2017. október 30-ától 2017. november 3-ig tart.
Téli szünet: 2017. december 23-tól 2017. január 3-ig tart.
A szünidei étkeztetés az őszi, téli szünetben munkanapokon igényelhető.További részletek letölthetők pdf*


HIRDETMÉNY
2017.július 18.
Tájékoztató az Önkéntes Területvédelmi Tartalékos szolgálatformáról
Hazánknak szüksége van olyan önkéntes tartalékosokra, akik civil foglalkozásuk megtartása mellett támogatják a honvédelem ügyét!„A honvédelem nemzeti ügy!”
Kipróbálnád magad katonaként? Ha baj van, szeretnél Te is ott lenni, ahol segíthetsz és számítanak rád? Tanulmányaid és a munkád mellett is segíthetsz a Haza szolgálatában! Jelentkezz területvédelmi tartalékos katonának!Száműzheted az egyhangúságot az életedből!
További részletek pdf*
Tisztelt Jelentkező!
Köszönjük, hogy jelentkezett és regisztrált a Magyar Honvédség önkéntes területvédelmi tartalékos szolgálatára. Tájékoztatom, hogy a katonai szolgálatra alkalmas minősítésű egészségügyi és pszichológiai vizsgálatot követően lehet szerződést kötni. Ennek megfelelően az Ön felvételi eljárásának következő lépése az alkalmasság vizsgálat elvégzése.
További részletek pdf*
A képre kattintva a plakát nagyobban is letölthető!

HIRDETMÉNY
2017.június 23.

Ezennel értesítem a Tisztelt lakosságot, illetve Partnereket, hogy Önkormányzatunk megindította a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012.(XI.8.) rendelet 43/A. § szerinti egyeztetési eljárás ún. előzetes tájékoztatási szakaszát Borsodszirák Község Településképi Arculati Kézikönyve és Településképi rendelete elkészítésére vonatkozóan. A készülő Településképi Arculati Kézikönyvvel és Településképi rendelettel kapcsolatban Borsodszirák Község Önkormányzatának  9/2017. (V.25.) számú  Partnerségi Rendelete 1.§ szerinti Partnerek az ún. tájékoztatási szakaszban javaslatot, észrevételt tehetnek, valamint véleményt nyilváníthatnak. (A Partnerségi Rendelet megtekinthető a www.borosdszirak.hu honlapon.) További részletek letölthetők pdf*


HIRDETMÉNY
2017.június 23.

Szabadtéri tüzek megelőzése További részletek letölthetők pdf*


TÁJÉKOZTATÁS a szünidei gyermekétkeztetésről
2017. május 15.

T Á J É K O Z T A T Á S szünidei gyermekétkeztetésről
A Közös Önkormányzati Hivatal felhívja a Tisztelt Szülők/Törvényes képviselők figyelmét, hogy a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény alapján a gyermek lakóhelye, vagy ha a gyermek életvitelszerűen a bejelentett tartózkodási helyén lakik, a tartózkodási helye szerinti települési önkormányzat a szünidei gyermekétkeztetés keretében a szülő, törvényes képviselő kérelmére a déli meleg főétkezést a hátrányos, halmozottan hátrányos helyzetű gyermek részére ingyenesen biztosítja.
Az ingyenes szünidei étkezés a 2016/17-es oktatási/nevelési évben a 12/2016. (VI. 27.) EMMI rendelet alapján:További részletek letölthetők pdf*

NYILATKOZAT a Gyvt. 21/C. §-a szerinti szünidei gyermekétkeztetés igénybevételéhez További részletek letölthetők pdf* word*


Lakossági tájékoztató az orvosi ügyelet költözéséről!
2017.április 25.
A képekre kattintva a tájékoztatók nagyobban is olvashatók!

Egyenlő Bánásmód Hatóság Tájékoztatója
2017. április 05.

Egyenlő Bánásmód Hatóság Miskolc térségében tartandó esélyegyenlőségi fogadóóra megtartásának időpontjai és helyszíne 2017. április hónapban. További részletek letölthetők pdf*


Óvodai beiratkozás a 2017/2018-as nevelési évre
2017. április 04.

Tájékoztatom a Tisztelt Szülőket, hogy Borsodszirák Község Önkormányzata által fenntartott Bartók Béla ÁMK Óvodájába a gyermekeket a 2017/2018-as nevelési évre
2016. május 2-3. napján (kedd-szerda) 8.00-16.30 óra
között lehet beíratni az óvoda intézményvezetőjének az irodájában.Felhívom a Tisztelt Szülők figyelmét, hogy az óvodai nevelésben részvevők köre a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 8. § (2) bekezdése szerint a gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a harmadik életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától (2017. szeptember 1.) óvodai nevelésben köteles részt venni.

További részletek letölthetők pdf*


A MÁRCIUSI IFJAK tetteire emlékeztünk községünkben....Képek
2017. március

ÓVODA: Elűztük a telet Képek
2017.március 02.

Farsangi Bál ÓVODÁNKBAN Képek
2017. február 09.

Katica Csoport, Farsangi Napok Képek
2017. február 06 - 2017. február 08.

Maci Csoport. Farsangi kézműveskedés és Batyus bál Képek
2017. február 08.
 

Maci Csoport, Csíkos, pöttyös, kockás nap Képek
2017. február 07.
 

Mackó Nap a Maci Csoportban Képek
2017. február 06.
 

Magyar Kultúra Napja Óvodánkban_ 2017.január 19. Képek
2016.január 19.
 

A magyar kultúra napját 1989 óta ünnepeljük minden év január 22-én. Kölcsey Ferenc, 1823-ban ezen a napon tisztázta le Csekén a Himnusz kéziratát. Az évfordulóval kapcsolatos megemlékezések alkalmat adnak arra, hogy nagyobb figyelmet szenteljünk évezredes hagyományainknak, gyökereinknek, nemzeti tudatunk erősítésének, hogy felmutassuk és továbbadjuk a múltunkat idéző tárgyi és szellemi értékeinket. Egy - egy program kapcsán, sokféle módon próbálunk gyermekeinknek megmutatni és átadni valamit kulturális művészeti életünk értékeiből, hiszen, aki gyermekkorában megtanul látni, hallani és érezni, az sok-sok év múlva is meglátja a zöld fűben a sárga kankalin ragyogását, meghallja az autók zajában a madarak csicsergését, megérzi a napfény és a friss tavaszi szellő illatát, lágy érintését… A gyermekeket sok szép látnivaló veszi körül, amelyek rácsodálkozásra késztetik őket. Az óvónő, és a család feladata hogy a kultúrát, és az esztétikumot nyújtó hatásrendszerben megkeresse azokat az alkalmakat, lehetőségeket, amelyek megmozgatják a gyermekek fantáziáját. A kicsi gyerekek számára legkönnyebben a játékok, a mesék, versek és dalok világán keresztül közvetíthetjük a magyar kultúra gyöngyszemeit. A mesék birodalmába lépve a gyerekek nemcsak külső szemlélőként hallgatják a szereplők kalandjait, hanem ők maguk válnak mesehősökké. Ezért is hívtuk meg a kedves szülőket és kicsi ovisainkat, hogy ezen a napon együtt léphessünk be a mesék világába, és ma újra minőségi időt tölthessünk egymással. Óvónőink nagy szeretettel készültek a " Kiskakas gyémánt félkrajcárja " című bábmesére, amit a gyermekek nagyon lelkesen fogadtak. Most is megérte... :)

Gondosné Bányai Ágnes intézményvezető


Influenza elleni védekezés!
2017. január 24.

Közeleg az influenza járvány!  A védekezés leghatásosabb eszköze a védőoltás, még most sem késő beadatni! A védettség két héten belül kialakul.
Ha Ön 60 éven felüli, vagy életkorától függetlenül valamilyen krónikus betegségben szenved jogosult az ingyenes influenza elleni védőoltásra.
Az influenza általában magas lázzal jár, mely veszélyes az idős emberek és a tartós betegségben szenvedők számára. Megterheli a szívet, a tüdőt, felboríthatja az anyagcserét, gyakran okoz szövődményeket.
Ne kockáztasson, keresse fel háziorvosát és kérje a védőoltást!

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal
Edelényi Járási Hivatal

A Járási Hivatal Tájékoztatója letölthető pdb*Archívum: 2020|2019|2018| 2017| 2016


Tóth Attila polgármester
KORONAVÍRUS TÁJÉKOZTATÓ ANYAGOK

 

 

© 2001 - 2021 Minden jog fenntartva! Me-NET Kft. Miskolc
A weboldalak tartalmának, képeinek másodközlése, felhasználása csak a tulajdonos írásos engedélyével lehetséges.