Archívum 2016
Családi karácsony Óvodánkban 2016. december 21.
2017. január 13.

Óvodai "Karácsonyfa szép sudár..." 2016. december 18.
2017. január 13.

Karácsony közeledtével ünnepi díszbe öltöztettük a fenyőfánkat, melyet ezúton köszönünk Marianna Majorosnak. Gyermekeink nagy örömmel készítették a díszeket. Miután az óvoda udvarán felcsendültek a karácsonyi dallamok, a szorgos kis kezek felöltöztették a karácsonyfánkat, majd dallal köszöntötték.

Idősek Napja - 2016. december 12.
2017. január 13.

Mikulásvárás - 2016. december 2.
2017. január 13.

Fényességes szekerén érkezett a Bartók Béla Művelődési Házba a Mikulás. A gyermekek (kicsik és nagyok) csillogó szemmel, és nagy izgalommal, kedves kis műsorral várták a Nagyszakállút. Vendégeink a Pom-Pom Família dalait dúdolgatva, forró teát kortyolgatva és pattogatott kukoricát rágcsálva várták az ajándékokat. Ezúton szeretnénk köszönetet mondani Tóth Attila polgármester Úrnak, és önkormányzatunk képviselő-testületi tagjainak, hiszen ezen az éven is ők segítették a Mikulást abban, hogy intézményeink gyermekei ajándékhoz jussanak, és színvonalas műsorral kedveskedhessünk az érdeklődőknek. Köszönet a Roma Nemzetiségi Önkormányzatnak, akik óvodásainknak egy tábla csokoládéval kedveskedtek.


Gondosné Bányai Ágnes intézményvezető

1956. október 23-ra emlékeztünk Képek
2016.október 23.
 

Tök jó Családi Délután óvodánkban Képek
2016 .október 20.
 

Földgázfogyasztók közérdekű tájékoztatása
2016. október 24.

Hirdetmények!
2016. június 14.

Álláshirdetés!
2016. augusztus 16.

Bartók Béla Általános Művelődési Központ - Borsodszirák
                       a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet
Borsodsziráki Bartók Béla ÁMK Óvodája 
óvodapedagógus

munkakör betöltésére.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozott idejű 2017.06.30-ig, megfelelőség esetén hosszabbítható közalkalmazotti jogviszony                  Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő
A munkavégzés helye: Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 3796 Borsodszirák, Fő út 47. További részletek»


ANYÁK NAPJA ÉS ÉVZÁRÓ A MACI CSOPORTBAN ..Képek
2016. június 04..
A kis-középső csoportos apróságok évzáró műsorukban "A gomba alatt" találtak menedéket az eső elől. Az Édesanyák szívhez szóló köszöntését a gyermekek által készített szeretet-süti elfogyasztása tette meghittebbé.

2016.04.25.MAGYAR NÉPVISELET NAPJA..Képek
2016. június 04..

Csatlakoztunk a magyar népviselet napja eseményhez, hiszen azt szeretnénk hogy legyen egy nap a magyar népviseletek jegyében óvodánkban is!
Fontos, hogy megmutassuk kultúránk ezen kiemelkedő értékét kerek e világon!
Legyen az szoknya, kalap, mellény, sarkantyú, pántlika vagy keszkenő. Kürtöljük világá, hogy kultúránk gazdagsága az óvodákban is él. Legyen ez a nap mindannyiunk büszkeségére és örömére...


Hirdetmények!
2016. április 01.

Óvodai beiratkozás a 2016/2017-es nevelési évre(letölthető»)
2016. április 22.
Tájékoztatom a Tisztelt Szülőket, hogy Borsodszirák Község Önkormányzata által fenntartott Bartók Béla ÁMK Óvodájába a gyermekeket a 2016/2017-es nevelési évre 2016. május 9-10. napján (hétfő-kedd) 8.00-16.00 óra között lehet beíratni az óvoda intézményvezetőjének az irodájában.

Felhívom a Tisztelt Szülők figyelmét, hogy az óvodai nevelésben részvevők köre a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 8. § (2) bekezdése szerint öt éves korról három éves korra változott. Tehát, a gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a harmadik életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától (2016. szeptember 1.) óvodai nevelésben köteles részt venni.
Az óvoda felveheti azt a gyermeket is, aki a harmadik életévét a felvételétől számított fél éven belül betölti, feltéve, hogy minden, a településen, fővárosi kerületben, vagy ha a felvételi körzet több településen található, az érintett településeken lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező hároméves és annál idősebb gyermek óvodai felvételi kérelme teljesíthető.
Amennyiben a szülő azt a gyermekeket, aki 2016. augusztus 31. napjáig betöltötte a 3. életévét és óvodai jogviszonnyal még nem rendelkezik, és e közleményben meghatározott időpontban az óvodába nem íratja be, szabálysértést követ el.
Az óvodai beíratáshoz szükséges okmányok:
- a gyermek születési anyakönyvi kivonata
- a gyermek nevére kiállított személyi azonosító és lakcímkártya
- a gyermek TAJ kártyája
- a szülő személyi azonosító és lakcímet igazoló hatósági igazolvány
- a gyermekvédelmi kedvezményről, hátrányos helyzetről, tartós betegségről, egyéb kedvezmények igénybevételéhez szükséges igazolások

A jegyző - a szülő kérelmére és az óvodavezető, valamint a védőnő egyetértésével, a gyermek jogos érdekét szem előtt tartva, az ötödik életév betöltéséig felmentést adhat a kötelező óvodai nevelésben való részvétel alól, ha a gyermek családi körülményei, képességeinek kibontakoztatása, sajátos helyzete indokolja. A felmentési kérelmet 2016. május 9-ig lehet a gyermek lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye szerint illetékes jegyzőhöz, továbbá a kérelem másolatát a kötelező felvételt biztosító óvoda vezetőjéhez benyújtani.
Borsodszirák, 2016. április 9.
Köszönettel:

Gondosné Bányai Ágnes (int. vez.)


BEÜLTETTEM KISKERTEMET A TAVASSZAL...Képek
2016. április 21.

A Föld Napja alkalmából óvodásaink virágok ültetésével varázsolták szebbé udvarunkat, melyeket a későbbiekben gondozni, locsolni fognak, figyelik növekedésüket, virágzásukat. A környezettel való ismerkedés az óvodai nevelés egészében érvényesülő folyamat. Ebben az életkorban teremtjük meg az érzelmi vonzódást a természethez. A környezet megszerettetése, gondozása, a természet szeretetére való nevelés áthatja az egész óvodai életet. Az önfeledt játék, a rácsodálkozás mellett észrevétlenül tanulják meg, hogyan óvják, védjék a természet tisztaságát, szépségét.
Óvodáskorban alapozzuk meg a gyerekek természetszemléletét, ezáltal elérhetjük hosszútávon, hogy felnőttként is elkötelezettséget érezzenek a természet iránt, környezettudatos életet éljenek.


Egészségnap az oviban:) 2016. 04.15. Képek
2016. április 18
 

Maci és Katica csoportos óvodásaink a meglepetés-tízórai után útra keltek, hogy barátaiktól- a péktől, a kertésztől, az almás nénitől, a tyúktól, a tehéntől és a méhecskétől-egy kis ügyességgel, gyorsasággal megszerezzék a jutalomfalatokat. Az ezt követő pikniken a kosarakban összegyűjtött finomságokat - kiflit, sárgarépát, almát, mézet, sajtot- jóízűen fogyasztották el a ragyogó napsütéses időben. A friss levegő, a vitamindús falatok, a mozgás mind-mind az egészség megőrzését szolgálták.


NAV Hirdetmény!
2016. április 18.
Szja-bevallás: ügyelni kell a részletekre is
Március végéig mintegy 890 ezer adózó maga nyújtotta be személyijövedelemadó-bevallását, több mint 300 ezer adózó kérte a NAV közreműködését a bevallás elkészítésében és mintegy 220 ezren töltötték ki a bevallási nyilatkozatot, ami 2016 újdonságaként adóhatósági adómegállapítást jelent. A hibásan érkezett bevallások nagy részét már javította a hivatal, bizonyos hibákhoz azonban az ügyfelek közreműködése szükséges. További részletek»

Hirdetmény!
2016. április 08.
A nagyvízi mederkezelési tervek készítését a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény írja elő, melynek végrehajtását és a tervek tartalmi követelményeit a nagyvízi meder, a parti sáv, a vízjárta és a fakadó vizek által veszélyeztetett területek használatáról, hasznosításáról, valamint a folyók esetében a nagyvízi mederkezelési terv készítésének rendjére és tartalmára vonatkozó szabályokról szóló 83/2014.(III.14.) Korm. rendelet (továbbiakban: Rendelet) tartalmazza.További részletek»

Beirakozás!
2016. április 05.

Bartók Béla születésének 135. évfordulóját ünnepelték Borsodszirákon /képek
2016. március 23.
 

A Borsodsziráki Bartók Béla Hagyományőrző Egyesület szervezésében került sor 2016. március 23-án Bartók Béla születésének 135.évfordulója alkalmából megrendezett ünnepi megemlékezésre. A műsorban felléptek a Kazincbarcikai Kodály Zoltán Alapfokú Művészeti Iskola borsodsziráki furulyás és zongorás növendékei, valamint művész tanárai akiknek tolmácsolásában Bartók- művek csendültek fel. A Hagyományőrző Egyesület katonadalokat énekelt. A rendezvény Bartók domborművének megkoszorúzásával ért véget.


Húsvéti üdvözlet
2016. március 23.

A MÁRCIUSI IFJAK tetteire emlékeztünk /képek
2016. március 22.
 

Az 1848-49-es szabadságharc évfordulóján, Magyarország nemzeti ünnepén újra együtt ünnepelt községünk apraja és nagyja.
Kórik Petra Borsodszirák egyetemista fiatalja köszöntötte megjelent vendégeinket: Tóth Attila Polgármester Urat, képviselő-testületünk tagjait, és Juhász Józsefet, a Bartók Béla Hagyományőrző egyesület elnökét.
Községünk óvodája kiemelt figyelmet fordít nemzeti értékeink átörökítéséhez, megőrzéséhez, hiszen a közös ünnepeinkkel, hagyományainkkal a gyerekek megérezik, hogy a világnak, amelybe beleszülettek, múltja és jövője van, ezen alkalmakkor a legfontosabb dolgot: a szeretetet, az egymásnak örömet szerző emberi összetartozást tanulják meg. Fontos, hogy községünk rendezvényein részt vegyenek óvodásaink, dolgozóink és szüleik egyaránt!
Éppen ezért a legkisebbek is csatlakoztak ehhez az ünnephez: kis műsorukkal köszöntötték március 15-ét. Felkészítőik: Illés Szabolcsné, Varga Tiborné, és Kiss Mónika óvónénik voltak.
Ezután a sajósenyei „Kicsi Madár” Néptáncegyüttest műsorában Kovács Petra Klára felkészítésével csárdás, verbunk és karikázó táncokat láthattak az érdeklődők.
Dr. Kresák Zoltán Alpolgármester Úr ünnepi beszédében a helyi emberek aspektusából idézte fel a régmúlt eseményeket, mely mindenki számára nagyon érdekes, és figyelemfelkeltő volt.
Ez a megemlékezés segítette a jelenlévőket abban, hogy nyitott szívvel hallgassák „Reményik Sándor: Zászló a szélben” című versét, Fedor Dávid előadásában.
Ünnepi műsorunk következő fellépője a Bartók Béla Hagyományőrző Egyesület Énekkara volt. Színvonalas előadásukban katonadalokat hallhattunk Müller Márta karvezető vezetésével.
Rendezvényünk zárásaként emlékműsort láthattunk a Bartók Béla Általános Iskola felső tagozatos irodalom szakkörös diákjainak előadásában. Felkészítőjük: Kurucz Ildikó tanárnő volt. Műsoruk főhajtás az 1848. március 15-i események résztvevői előtt, hogy ezt a napot soha ne feledjük el.
Minden vendégünknek köszönöm a megjelenést, köszönöm, hogy újra együtt ünnepelhettünk!

Gondosné Bányai Ágnes
Bartók Béla ÁMK intézményvezetője


Tájékoztató!
2016. március 22.


MEGHÍVÓ
2016. március 09..

A képre kattintva további részletek is olvashatók!

Tájékoztatás szünidei gyermekétkeztetésről!
2016. február 26.
T Á J É K O Z T A T Á S
szünidei gyermekétkeztetésről

A Közös Önkormányzati Hivatal felhívja a Tisztelt Szülők/Törvényes képviselők figyelmét, hogy a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény alapján a gyermek lakóhelye, vagy ha a gyermek életvitelszerűen a bejelentett tartózkodási helyén lakik, a tartózkodási helye szerinti települési önkormányzat a szünidei gyermekétkeztetés keretében a szülő, törvényes képviselő kérelmére a déli meleg főétkezést a hátrányos, halmozottan hátrányos helyzetű gyermek részére ingyenesen biztosítja.
Az ingyenes szünidei étkezés a tavaszi szünetben valamennyi, azaz 3 munkanapon keresztül (2016. március 24., 25., 29.) az étel elvitelével vehető igénybe.
Az étel átvételének helye: Borsodsziráki Bartók Béla ÁMK Óvodája (Borsodszirák, Fő út 47. szám)
További részletek»

NYILATKOZAT a Gyvt. 21/C. §-a szerinti szünidei gyermekétkeztetés igénybevételéhez»

Nav tájékoztató
2016. február 08.
Február 15-ig kérhető a NAV közreműködése


A NAV szja-bevallási ajánlatot készít, ha erre február 15-ig nyilatkozatban kéri az adózó. Azoknak tehát nem kell időt fordítani a bevallás kitöltésére, akik megfelelnek az egyszerűsített bevallás feltételeinek. Ezt a megoldást február 15-ig lehet kérni a 1553NY jelű nyomtatványon.

További részletek*.pdf


A plakát képére kattintva a tartalom nagyban is olvasható!

Farsangi programok az óvodában
2016. január 26.
A képekre kattintva a programok nagyban is olvashatók!

Családi Karácsony óvodánkban - 2015. december 18.
2016. január 14.

Óvodásaink Családi Karácsonyra várták szüleiket, nagyszüleiket, hogy néhány meghitt órát együtt töltve közösen várják az ünnepet. A kisebbek karácsonyfát festettek és díszítettek, kókuszgolyót készítettek. A nagyobbak mézeskalácsot díszítettek, mandalát színeztek és karácsonyfadíszt festettek. Csillagszórót gyújtva együtt énekeltünk a karácsonyfánál, végül a gyerekek boldogan csomagolták ki az ajándékokat.


Mikulásvárás - 2015. december 4.
2016. január 5.

Ezen a varázslatos délutánon (ahol összegyűlt a falu apraja és nagyja), az óvoda udvarán a Hó tündérrel kivonulva, meleg ruhába öltözve, Mikulás dalokat énekelve vártuk a Mikulást, aki fényességes szekerén érkezett hozzánk, és a színpadon elhelyezett püspöki székben foglalt helyet. Az óvodánk a szülőknek, gyerekeknek, vendégeknek pattogatott kukoricával és forró teával kedveskedett az este folyamán.Mindkét óvodai csoportunk előadta kis műsorát, melyet a Mikulásnapra tervezett. A gyerekek megkapták a csomagjukat, melyért szeretnénk köszönetet mondani Önkormányzatunknak, majd forró teát kortyolgatva, lehetőség volt a Mikulással együtt utazva szekerezni.


A szegedi Látványszínház bemutatója Borsodszirákon
2016. január 5.
2015. december 1-jén a Szegedi Látványszínház A szarvas és a hóember című vidám, egyben tanulságos történetét láthatták óvodásaink és az első osztályosok.

"Az ismeretlen Bartók - válogatás a zeneszerző ifjúkori munkáiból"
2015. november 26.

Meghívó
2015. november 9.
Tisztelettel meghívjuk Önt
„Az ismeretlen Bartók – válogatás a zeneszerző ifjúkori munkáiból”
című rendezvényére.
Helyszín: Borsodszirák Bartók Béla ÁMK Fő út 14.
Ideje: 2015. november 19. 17 óra
Köszöntő: Tóth Attila polgármester
Brézai Zoltán módszertani referens
Válogatás Bartók Béla eddig nem játszott műveiből:
Változó darab, Scherzo zongorára, Liebeslieder dalciklus – részletek
Andante (hegedű-zongora), Petite morceaux / Adagio
Pósa-dalciklus, Batók által gyűjtött népdalok
Est – dal, Kossuth szimfónia / Gyászinduló
e-moll szonáta (hegedű-zongora) / III. tétel
Közreműködik:
Bekes Anna – hegedű
Flach Antal – zongora
Ács Gabriella – ének
Borsodsziráki Bartók Béla Hagyományőrző Egyesület Énekkara vezényel – Müller Márta

plakát»

A 10. Miskolc-Szirmai Dalostalálkozón szerepelt a Sziráki Énekkar
2015. november 9.

2015. november 7-én délután tartották Miskolc- Szirmán a 10. MISKOLC-SZIRMAI DALOSTALÁLKOZÓT, melyen a 6 fellépő népdalkör között a Borsodsziráki Bartók Béla Hagyományőrző Egyesület Énekkara is bemutatkozott és nagysikert aratott.


Tök jó délután óvodánkban - 2015. október 20.
2015. november 9.

Figyelem, figyelem!
TÖKhírré tétetik!
A TÖK JÓ DÉLUTÁN ismét elérkezik!
Október huszadikán kedden 4 órára
jöjjön minden szülő kedves óvodánkba!
TÖK szép lámpást fogunk ismét készíteni,
vidám TÖK-öt fogunk a fejünkre tenni!
TÖKéletes lenne, ha nem korogna gyomrunk,
hozzatok egy doboz kekszet, hogy falatozni tudjunk!
TÖK finom szörpivel oltjuk a szomjunkat,
ezután a TÖKtörpék útnak is indulnak.
Bejárjuk a parkot, TÖKlámpás a kézbe,
végül táncot járunk
a Kultúr előtt körbe!


Október 23-i ünnepi megemlékezés
2015. október 16.

Tájékoztató közlemény
2015. október 16.
A kormány célja a a szolgáltató közigazgatás megteremtése. Ennek része az ügyfélkiszolgálást segítő informatikai fejlesztés.
További részletek»

Szüreti vigasság Borsodszirákon 2015. október 4-én
2015. október 4.

Szüreti vigasság Borsodszirákon
2015. szeptember 28.
A képekre kattinva a plakát nagyobban olvasható!

Nav tájékoztató
2015. április 8.

FIGYELEM!
Közeleg a személyijövedelemadó-bevallás határideje. A 1453-as jelű személyijövedelemadó-bevallást legkésőbb 2015. május 20-ig kell a Nemzeti Adó- és Vámhivatal hoz benyújtani.
További részletek*.pdf

FIGYELEM!
A közfoglalkoztatási jogviszony keretében megszerzett jövedelemre tekintettel is fennáll a személyijövedelemadó-bevallás benyújtására irányuló kötelezettség.
További részletek*.pdf


Hirdetmény - Óvodások beíratása
2015. április 8.
Értesítjük a Tisztelt Szülőket, hogy a 2015/2016-os nevelési évre az ÓVODÁS KORÚ GYERMEKEK JELENTKEZÉSE A Borsodsziráki Bartók Béla ÁMK Óvodájában (Borsodszirák, Fő u. 47.) a következő időpontokban történik:
2015. április 20. 8 órától 16:30 óráig
2015. április 23. 8 órától 16:30 óráig

Ezeken a napokon kell beíratni azokat a gyermekeket, akik 2015. augusztus 31. napjáig betöltik a 3. életévüket, és óvodai jogviszonnyal még nem rendelkeznek.
A jegyző a szülő kérelmére és az óvodavezető, valamint a védőnő egyetértésével, a gyermek jogos érdekét szem előtt tartva, az ötödik életév betöltéséig felmentést adhat a kötelező óvodai nevelésben való részvétel alól, ha a gyermek családi körülményei, képességeinek kibontakoztatása, sajátos helyzete indokolja.
Az a szülő vagy törvényes képviselő, aki a szülői felügyelete vagy gyámsága alatt álló óvodai nevelésben való részvételre kötelezett gyermeket kellő időben az óvodába nem íratja be, a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény 247. § a) pontja alapján szabálysértést követ el.
Kérjük a Tisztelt Szülőket, hogy az év közbeni felvételi igényeket (azokra a gyermekekre vonatkozik, akik 2015. augusztus 31-e után töltik be a 3. életévüket) is a fenti időpontban szíveskedjenek jelezni az óvodában.
A nevelési év első napja 2015. szeptember 1., utolsó napja 2016. augusztus 31.
Az óvodai beiratkozáskor be kell mutatni:
- a gyermek nevére kiállított személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági igazolványt (lakcím kártya),
- a szülő személyi azonosító és lakcímet igazoló hatósági igazolványát (lakcím kártya),
- a gyermek TAJ kártyáját,
- a gyermek születési anyakönyvi kivonatát,
- a gyermek esetleges betegségeit igazoló dokumentumokat, a gyermek fejlődésével kapcsolatban keletkezett dokumentumokat, szakértői véleményeket,
- az étkezési térítési díj csökkentésére jogosító körülményeket igazoló dokumentumokat (rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény határozatát, igazolást több gyermek esetén),
- amennyiben a gyermeke halmozottan hátrányos helyzetű, vagy napközbeni ellátását biztosítani kell, úgy az ezt igazoló dokumentumokat (jegyzői határozat, gyámhatósági határozat és a szülő vagy szülők nyilatkozata)


Bartók Bélára emlékeztek Borsodszirákon
2015. március 25.
A hagyományokhoz híven az idén is megemlékeztek Borsodszirákon Bartók Béla születésének évfordulójára. A Bartók Béla Emlékparkba ünnepi megemlékezésre és koszorúzásra gyűltek össze a borsodszirákiak, hogy méltóképpen megemlékezzenek Bartók Béla születésének 134. évfordulójára. Az ünnepség szervezői – a Borsodsziráki Bartók Béla Hagyományőrző Egyesület és a Bartók Béla Általános Iskola- nevében Bakaja Csabáné a HIMNUSZ eléneklését követően köszöntötte az ünnepségen résztvevőket: Tóth Attila polgármestert, Kecskés László plébánost, Némethné Fodor Szilvia jegyzőt, a képviselő-testület tagjait, Gondosné Bányai Ágnest a Bartók Béla ÁMK intézményvezetőjét, Illés Szabolcsné óvodavezetőt, Veres Gábornét, a Bartók Béla Általános Iskola igazgatóját, Bakaja Csaba igazgató-helyettest, a Hagyományőrző Egyesület tagjai..
Az ünnepi programban közreműködtek:
Verset mondott: Ádám Bálintné.
Dalcsokrot adott elő a Hagyományőrző Egyesület Énekkara.
Bartók Bélára emlékezett Bakaja Csaba.
Ünnepi műsort adtak az általános iskola tanulói.
A kulturális programot követően koszorút helyezett el Bartók Béla arckép domborművénél:
· Az önkormányzat nevében: Tóth Attila polgármester, Némethné Fodor Szilvia jegyző.
· Bartók Béla Általános Iskola nevében: Veres Gáborné igazgató, Bakaja Csaba igazgató-helyettes.
· Bartók Béla ÁMK nevében: Gondosné Bányai Ágnes intézményvezető, Illés Szabolcsné óvodavezető.
· Bartók Béla Hagyományőrző Egyesület nevében: Juhász József elnök, Ádám Bálintné alelnök.
Borsodszirák szívében elhelyezkedő Bartók Emlékparkban az ünnepi megemlékezés a Szózat eléneklésével ért véget.

1848. március 15-re emlékeztünk
2015. március 17.
A Bartók Béla Művelődési Otthon zsúfolásig telt! Községünk apraja és nagyja együtt ünnepelte az 1848-49 -es forradalom és szabadságharc fiataljait.
A megemlékezés elején óvodásaink zászlós felvonulását láthatták az érdeklődők, majd színes műsorukkal örvendeztették meg a kedves közönséget. Ünnepi beszédet mondott: Gondosné Bányai Ágnes a Bartók Béla ÁMK intézményvezető asszony, képviselő-testületi tag. A műsort levezette: Illés Laura. Verset mondott: Fedor Dávid. Fellépett a Bartók Béla Hagyományőrző Egyesület Énekkara, majd az általános iskolások megemlékezését láthattuk. Köszönjük a szereplőknek és felkészítőiknek a színvonalas műsort. Köszönjük, hogy együtt ünnepeltünk!

"Mint a makk" Egészségnap az oviban
2015. március 17.

Közérdekű közlemény a bírósági ülnökök jelöléséről
2015. február 26.
Magyarország köztársasági elnöke – az Országos Bírósági Hivatal elnökének előterjesztése alapján – kitűzte a 2015. évi ülnökválasztást, mely 2015. március 7 és 2015. április 30 napja közé eső időtartamot fogja át.
A bíróságok számára rendkívül fontos, hogy - az Alaptörvényben rögzített társas bíráskodás elvének megfelelően - az ítélkezés menetében megfelelő számú ülnököt tudjanak foglalkoztatni.
A bírósági ülnökök választásában a megyei (fővárosi) közgyűlések, a települési önkormányzatok, illetve a területi és települési nemzetiségi önkormányzatok Képviselő- testületei, mint választó szervek, kiemelt feladatokat látnak el.
A Kazincbarcikai Járásbíróságra az ülnököket Kazincbarcika Város Önkormányzat Képviselő-testülete és a Kazincbarcikai nemzetiségi önkormányzatok képviselő-testületei választják meg.
A bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi CLXII. törvény (a továbbiakban: Bjt.) tartalmazza az ülnökjelölés és választás szabályait.
Az ülnökjelöléssel kapcsolatos főbb tudnivalók a következők: További részletek»
A bírósági ülnökök jogai és kötelezettségei »
Bírósági ülnökké jelölés»
N Y I L A T K O Z A T bírósági ülnökké jelölés elfogadásáról»


Archívum: 2020|2019|2018| 2017| 2016

 


Tóth Attila polgármester
KORONAVÍRUS TÁJÉKOZTATÓ ANYAGOK

 

 

© 2001 - 2021 Minden jog fenntartva! Me-NET Kft. Miskolc
A weboldalak tartalmának, képeinek másodközlése, felhasználása csak a tulajdonos írásos engedélyével lehetséges.