Menü Bezárás

2.7 A szerv döntései, koncepciók, tervezetek, javaslatok

2.1 A szerv alaptevékenysége, feladat-és hatásköre.(SZMSZ)
2.2 A hatósági ügyek intézésének rendjével kapcsolatos adatok
2.3 Közszolgáltatások
2.4 A szerv nyilvántartásai
2.5 Nyilvános kiadványok
2.6 Döntéshozatal, ülések
2.7 A szerv döntései, koncepciók, tervezetek, javaslatok
2.8 Pályázatok
2.9 Közérdekű adatok igénylése
2.10 Közzétételi listák


RENDELETEK

2021

1/2021.(I.26.) önkormányzati rendelet a helyi iparüzési adóról
2/2021.(II.15.) önkormányzati rendelet az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről
3/2021.(III.10.) önkormányzati rendelet a szociális igazgatásról és a szociális, gyermekvédelmi ellátások helyi szabályairól

2020

2/2020.(V.20.) önkormányzati rendelet a helyi közművelődési feladatok ellátásáról
4/2020.(VI.30.) önkormánzati rendelet tervezet az önkormányzat 2019. évi költségvetésének végrahejtásáról
7/2020.(VIII.26.) önkormányzati rendelet a szociális tűzifa juttatás helyi szabályairól
8/2020.(XI.26.) önkormányzati rendelet a szervezeti és működési szabályzatól

2019

Közbeszerzési Terv 2019. év

2018

1/2018.(II.15.) önkormányzati rendelet az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről

5/2018.(V.24.) önkormányzati rendelet tervezet az önkormányzat 2017. évi költségvetésének végrehajtásáról

2017

1/2017.(II.15.) önkormányzati rendelet az önkormányzat 2017. évi költségvetésérőlMelléklet

2/2017.(II.15.) önkormányzati rendelet a szociális igazgatásról és a szociális, gyermekvédelmi ellátások helyi szabályairól

3/2017.(II.15.) önkormányzati rendelet a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról szóló 11/2016.(IX.15.) önkormányzati rendelet módosításáról

4/2017.(II.15.) önkormányzati rendelet az államháztartáson kívüli forrás átvételéről és átadásáról

5/2017.(III.21.) önkormányzati rendelet a hivatali helyiségen kívüli, valamint a hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés engedélyezésének szabályairól és díjairól

6/2017.(v.25.) önkormányzati rendelet az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 1/2016.(II.12.) önkormányzati rendeletének módosításárólMelléklet

7/2017.(V.25.) önkormányzati rendelet az önkormányzat 2016. évi költségvetésének végrehajtásárólMelléklet

8/2017.(V.25.) önkormányzati rendelet Borsodszirák község vagyonáról szóló 3/2013.(II.22.) önkormányzati rendeletének módosításárólMelléklet

9/2017.(V.25.) önkormányzati rendelet partnerségi egyeztetés szabályairólMelléklet

10/2017.(V.25.) önkormányzati rendelet a hivatali helyiségen kívül, valamint a hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés engedélyezésének szabályairól és díjairól szóló 5/2017.(III.21.) önkormányzati rendelet módosításáról

11/2017.(VII.18.) önkormányzati rendelet a helyi népszavazás kezdeményezéséhez szükséges választópolgárok számáról

2016

11/2016.(IX.15.) önkormányzati rendelet a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjaról

12/2016.(X.27.) önkormányzati rendelet az egészségügyi alapellátások körzeteinek kialakításáról

2015

2/2015.(II.05.) önkormányzati rendelet az önkormányzat 2015. évi költségvetésérőlMelléklet

3/2015.(II.5.) önkormányzati rendelet a szociális igazgatásról és a szociális, gyermekvédelmi ellátások helyi szabályairól szóló 2/2014.(II.11.) önkormányzati rendelete módosításáról

14/2015.(IX.03.) önkormányzati rendelet a talajterhelési díjjal kapcsolatos adatszolgáltatási és eljárási szabályokról

15/2015.(IX.03.) önkormányzati rendelet a helyi iparűzési adóról

2014

1/2014.(II.11.) önkormányzati rendelet a helyi hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról

2/2014.(II.11.) önkormányzati rendelet a szociális igazgatásról és a szociális, gyermekvédelmi ellátások helyi szabályairól

3/2014.(II.20.) önkormányzati rendelet az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről

4/2014.(II.20.) önkormányzati rendelet a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő díjakról szóló 3/1999.(II.10.) önk. rendelet módosításáról

5/2014.(III.05.) önkormányzati rendelet a szociális célú tűzifa juttatás helyi szabályairól szóló 11/2013.(XI.26.) önkormányzati rendelet módosításáról

6/2014.(V.12.) önkormányzati rendelet a 2013. évi költségvetésről és a költségvetés végrehajtásának szabálairól szóló 1/2013.(III.04.) önkormányzati rendeletének módosításáról

7/2014.(V.12.) önkormányzati rendelet az önkormányzat 2013. évi költségvetési zárszámadásrólMelléklet

8/2014.(V.12.) önkormányzati rendelet Borsodszirák község vagyonáról szóló 3/2013.(II.22.) önkormányzati rendeletének módosításárólMelléklet

9/2014.((V.12.) önkormányzati rendelet a készpénzben teljesíthető kiadások eseteiről és értékhatáráról

2013

1/2013.(III.04.) önkormányzati rendelet a 2013. évi költségvetésről és a költségvetés végrehajtásának szabályairól

2/2013.(III.04.) önkormányzati rendelet a köztisztviselők juttatásainak egyes kérdéseiről

3/2013.(II.22.) önkormányzati rendelet Borsodszirák község vagyonáról

5/2013.(V.09.) önkormányzati rendelet az önkormányzat 2012. évi költségvetési zárszámadásról

7/2013.(IX.27.) önkormányzati rendelet a 2013. évi költségvetésről és a költségvetés végrehajtásának szabályairól szóló 1/2013.(III.04.) önkormányzati rendelet módosításáról

8/2013.(IX.27.) önkormányzati rendelet a közterületek filmforgatási célú hasznosításáról

9/2013.(X.15.) önkormányzati rendelet a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjairól szóló 3/1999.(II.10.) önk. rendelet módosításáról

10/2013.(X.15.) önkormányzati rendelet a helyi környezet védelméről, a közterületek és ingatlanok rendjéről, a település tisztaságáról szóló 15/2001.(X.24.) önkormányzati rendelet módosításáról

11/2013.(XI.26.) önkormányzati rendelet a szociális célú tűzifa juttatás helyi szabályairól

12/2013.(XI.26.) önkormányzati rendelet a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó helyi közszolgáltatásáról

2012

2/2012.(II.10.) önkormányzati rendelet a 2012. évi költségvetésről és a költségvetés végrehajtásának szabályairól

3/2012.(III.30.) önkormányzati rendelet a helyi környezet védelméről, a közterületek és ingatlanok rendjéről, a település tisztaságáról szóló 15/2001.(X.24.) önkormányzati rendelet módosításáról

2011

11/2011.(IX.14.) önkormányzati rendelet a 2011. évi költségvetéséről és a költségvetés végrehajtásának szabályairól szóló 2/2011.(II.17.) önkormányzati rendelet módosításáról

12/2011.(IX.14.) önkormányzati rendelet a szervezeti és működési szabályzatról szóló 6/2011.(III.25.) önkormányzati rendelet módosításáról

13/2011.(IX.14.) önkormányzati rendelet a szociális ellátásokról szóló 5/2009.(III.31.) önkormányzati rendelet módosításáról

14/2011.(IX.14.) önkormányzati rendelet az önkormányzat rendeletek előkészítésében való társadalmi részvételről

15/2011.(IX.14.) önkormányzati rendelet a járművek közlekedésének helyi közutakon történő súlykorlátozásáról, a közútkezelői hozzájárulás kiadásának és felhasználásának rendjéről

17/011.(XI.07.) önkormányzati rendelet a járművek közlekedésének helyi közutakon történő súlykorlátozásáról, a közútkezelői hozzájárulás kiadásának és a felhasználásának rendjéről szóló 15/2011.(IX.14.) önkormányzati rendelet módosításáról

2009

3/2009.(II.19.) önkormányzati rendelet a közüzemi csatornamű használatért fizetendő legmagasabb hatósági díjának megállapításáról és a díjalkalmazás feltételeiről szóló 5/2201.(IV.09.) rendeletet módosító 15/2008.(XII.31.) számú rendelet módosításáról

4/2009.(II.19.) önkormányzati rendelet a helyi környezet védelméről, a közterületek és ingatlanok rendjéről, a település tisztaságáról szóló 15/2001.(X.24.) rendelet módosításáról

18/2009.(XII.22.) önkormányzati rendelet a helyi iparűzési adóról

2008

14/2008.(XII.31.) önkormányzati rendelet a helyi környezet védelemről, a közterületek és ingatlanok rendjéről, a település tisztaságáról szóló 15/2001.(X.24.) rendelet módosításáról

15/2008.(XII.31.) önkormányzati rendelet a közüzemi csatornamű használatért fizetendő legmagasabb hatósági díjának megállapításáról és a díjalkalmazás feltételeiről szól 5/2001.(IV.09.) rendelet módosításáról

16/2008.(XII.31.) önkormányzati rendelet a települési folyékony hulladék gyűjtésére, szállítására és ártalmatlanítására szervezett kötelező helyi közszolgáltatásról szóló 8/2003.(IV.15.) rendlet módostása.Melléklet

2002

8/2002.(VII.24.) önkormányzati rendelet a temetőkről és a temetkezésről

9/2002.(VII.16.) önkormányzati rendelet a háziorvos körzetről

2001

14/2001.(X.24.) számú rendelet Helyi Építési Szabályzatról, Mellékletek