Civil szervezetek

POLGÁRŐRSÉG

A Polgárőrség 2006. november 28.-án alakult meg Borsodszirákon.

Az alakuló ülésen részt vettek:

 • Tóth Attila polgármester
 • Csóra György az OPSZ alelnöke, a B.A.Z. megyei Polgárőr Szövetség elnöke.
 • Karl Márton a BAZ megyei Polgárőr Szövetség elnökhelyettese
 • Soltész András alezredes, az edelényi Rendőrkapitányság képviselője.
Az alakuló ülésen elfogadásra került az alapszabály és megválasztották az elnökséget.
Polgárőrség elnöke Fedor Zsolt
Elnökség tagjai Kaczvinszki Norbert
  Horváth István
Pénzügyi ellenőrző bizottság elnöke Horváth István
Tagok Nagy Tibor
  Zám lászló


Polgárőrség fő tevékenységei

 • Rendszeres megelőzési járőrtevékenységet végez, a tetten ért elkövetőt átadja a legközelebbi rendőri szervnek.
 • Közös járőrszolgálatot lát el a rendőrség járőreivel.
 • Nyilvános reklám és propaganda tevékenységet fejt ki a közbiztonság, a bűn-és baleset megelőzés érdekében, lakossági fórumot szervez, bűnmegelőzési kiadványokat, ajánlásokat ad ki és terjeszt módszertani ajánlásokat dolgoz ki.
 • Részt vesz a környezetvédelmi munkában, vízszennyezési, állategészségügyi, járványok megelőzése érdekében.
 • Segítséget nyújt az önkormányzat ár-és belvízvédelemhez kapcsolódó feladatai ellátásában.
 • Közreműködik az önkéntes tűzoltás, mentés, katasztrófa elhárításban.
 • Részt vesz a természetvédelmi tevékenységben, a védett növények, állatok óvásában, a vadvédelmi munkában.
 • Az arra alkalmas személyeknél felvilágosító munkát végez az egyesület létszámának növelése érdekében.
 • Tevékenységéről rendszeresen beszámol az Önkormányzatnak.
 • Részt vesz a Megyei Polgárőr Szövetség munkájában.
 • Együttműködési tervet dolgoz ki az edelényi Rendőrkapitánysággal.

  Az egyesület nyílt szervezet, tagja lehet:
 • minden olyan természetes személy, aki büntetlen előéletű, magyar, vagy Magyarországon letelepedési engedéllyel rendelkező külföldi állampolgár,
 • illetve jogi személyek,
 • akik elfogadják az egyesület alapszabályát,
 • aktívan részt vesznek az egyesület tevékenységében, illetve azt támogatják,
 • fizetik a tagsági díjat.

Az egyesület tagjainak jogaik egyenlők, aktív és passzív választójoggal rendelkeznek az egyesületben.

BORSODSZIRÁKI BARTÓK BÉLA HAGYOMÁNYŐRZŐ EGYESÜLET
ÉNEKKARA


Az egyesület elnöke: Juhász József
Helyettese: Ádám Bálintné
Titkára: Bakaja Csabáné G. Tünde

Az énekkar vezetője: Müller Márta tanárnő
Tagok száma: 24 fő
Web: http://www.bartokegyesulet.hu

Alakult: 2006 évben Horváth Tibor vezetésével
Első fellépés: 2006.09.24-én a Bartók Emlékév záróünnepségén.

2010. március 16-tól az énekkar a Borsodsziráki Bartók Béla Hagyományőrző Egyesület Énekkara-ként működik.


Legfontosabb feladataink és célkitűzéseink:

 • községünk zenei életének gazdagítása
 • énekkari hagyományaink folytatása és megőrzése
 • világi és egyházi ünnepségeken való fellépés
 • a magyar kóruséneklés hagyományának folytatása
 • más kórusokkal, énekkarokkal való kapcsolat felvétele és ápolása
 • szakmai énekkari tevékenységünk fejlesztése
 
Tóth Attila polgármester

 

 

© 2001 - 2018 Minden jog fenntartva! Me-NET Kft. Miskolc
A weboldalak tartalmának, képeinek másodközlése, felhasználása csak a tulajdonos írásos engedélyével lehetséges.